Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP
 • Pozice:
  odborný asistent (KMA)
 • Kontakt:
  Pasteurova 15,
  400 96
  Ústí nad Labem
  kancelář č. 7.03 (CPTO)
 • Telefon:
  47528 6680
 • Email:
 • Konzultační hodiny:
  pondělí 8 - 10 a pátek 8 - 9; také jindy, v tom případě však po předchozí domluvě. Obecně platí, že vždy je lépe se domluvit předem (kdy konzultace bude, co se bude konzultovat).
 • Úřední hodiny:

 

Odborné zaměření:

Teorie pologrup.

 

Výuka v ZS 2023/2024:

 

KMA/TAR Teoretická aritmetika

informace o předmětu (požadavky k zápočtu, literatura, ...)

volně dostupná literatura:

Michal Botur: Úvod do aritmetiky

 

KMA/DIM Diskrétní matematika

informace o předmětu (požadavky k zápočtu, literatura, ...)

studijní opora

volně dostupná literatura:

Jiří Demel: Grafy a jejich aplikace

 

KMA/KTAR + KMA/K513 Teoretická aritmetika

informace o předmětu (požadavky k zápočtu, literatura, ...)

volně dostupná literatura:

Michal Botur: Úvod do aritmetiky

samostudium:

Jaroslav Blažek, Emil Calda, Milan Koman, Blanka Kussová: Algebra a teoretická aritmetika, I. díl

kapitola V: Přirozená čísla (str. 180 - 191)

Michal Botur: Úvod do aritmetiky

kapitola 5 (část): Konstrukce reálných čísel metodou Dedekindových řezů (str. 49 - 59)

 • 5.1. Řezy na lineárně uspořádaných množinách
 • 5.2. Dedekindovy řezy jakožto model reálných čísel
 • 5.3. Sčítání reálných čísel
 • 5.4. Násobení kladných reálných čísel

kapitola 7: Komplexní čísla (str. 79 - 84)

 

KMA/KMU3 Matematika pro učitele III (části Aplikace lineární algebry v diskrétní matematice a Toky v síti)

informace o předmětu (literatura, ...)

studijní opora

volně dostupná literatura:

Jiří Demel: Grafy a jejich aplikace

Petr Kovář: Úvod do Teorie grafů

Jiří Matoušek: Thirty-three Miniatures: Mathematical and Algorithmic Applications of Linear Algebra

 

KMA/KLAG + KMA/KLAL Lineární algebra

informace o předmětu (literatura,...)

studijní text:

Martin Kuřil: Lineární algebra

volně dostupná literatura:

Petr Olšák: Lineární algebra

sbírka úloh k procvičení (i s řešením):

Martin Černý, Milan Hladík: Příklady na procvičení z Lineární algebry 1

rozsah látky ke zkoušce:

zkoušena bude veškerá látka studijního textu Martin Kuřil: Lineární algebra (kromě kapitoly 4: Euklidovské prostory)

 

Výuka v LS 2023/2024:

 

KMA/KGR + KMA/TGR Kombinatorika a grafy

informace o předmětu (požadavky k zápočtu, literatura,...)

studijní opora

volně dostupná literatura:

Jiří Demel: Grafy a jejich aplikace

Petr Kovář: Úvod do Teorie grafů

samostudium:

studijní opora (Martin Kuřil: Diskrétní matematika)

9 Kombinatorika v geometrii

11 Barvení map a grafů

 • 11.1 Barvení oblastí dvěma barvami
 • 11.2 Barvení grafů dvěma barvami
 • 11.3 Barvení grafů více barvami

 

KMA/AAP Algebra s aplikacemi

informace o předmětu (požadavky k zápočtu, literatura, ...)

studijní opora:

volně dostupná literatura:

Thomas W. Judson: Abstract Algebra: Theory and Applications

Irwin Kra: Abstract Algebra with Applications

Martin Kuřil: Základy teorie grup

samostudium:

Martin Kuřil: Algebra s aplikacemi (studijní opora)

2 Celá čísla [dokončit]

3.1 Základní pojmy teorie grup

3.2.1 Aditivní grupa okruhu

3.2.2 Grupa jednotek okruhu

3.2.3 Symetrická grupa

3.3 Lagrangeova věta a její důsledky

4 Algebraické struktury

5 Samoopravné kódy

 

KMA/KAAP Algebra s aplikacemi

informace o předmětu (požadavky k zápočtu, literatura, ...)

studijní opora

volně dostupná literatura:

Thomas W. Judson: Abstract Algebra: Theory and Applications

Irwin Kra: Abstract Algebra with Applications

Martin Kuřil: Základy teorie grup

samostudium:

Martin Kuřil: Algebra s aplikacemi (studijní opora)

2 Celá čísla [dokončit]

3.1 Základní pojmy teorie grup

3.2.1 Aditivní grupa okruhu

4 Algebraické struktury

 

KMA/ALG Algebra

informace o předmětu (požadavky k zápočtu, literatura, ...)

volně dostupná literatura:

Frederick M. Goodman: Algebra: Abstract and Concrete

Thomas W. Judson: Abstract Algebra: Theory and Applications

Petr Kovář: Algebra

Martin Kuřil: Základy teorie grup

 

KI/TZI2 Teoretické základy informatiky II

informace o předmětu (požadavky k zápočtu, literatura, ...)

podrobný sylabus

volně dostupná literatura:

Jiří Demel: Grafy a jejich aplikace

Petr Kovář: Úvod do Teorie grafů

Albert R. Meyer, Adam Chlipala: 6.042J Mathematics for Computer Science (MIT OpenCourseWare)

úlohy k procvičení:

autotest

rekurence

řešení rekurencí - redukce na algebraické rovnice

dolní celá část a horní celá část, logaritmy

logaritmy, binomické koeficienty

asymptotika

 

KMA/KKGR Kombinatorika a grafy

informace o předmětu (požadavky k zápočtu, literatura,...)

studijní opora

volně dostupná literatura:

Jiří Demel: Grafy a jejich aplikace

Petr Kovář: Úvod do Teorie grafů

samostudium:

studijní opora (Martin Kuřil: Diskrétní matematika)

6 Grafy

 • 6.1 Definice
 • 6.2 Součet stupňů všech vrcholů v grafu
 • 6.3 Cesty, cykly a souvislost

9 Kombinatorika v geometrii

 • 9.1 Průsečíky diagonál
 • 9.2 Počítání oblastí

11 Barvení map a grafů

 • 11.1 Barvení oblastí dvěma barvami
 • 11.2 Barvení grafů dvěma barvami
 • 11.3 Barvení grafů více barvami

Petr Kovář: Úvod do Teorie grafů

5 Stromy

 • 5.1 Základní vlastnosti stromů
 • 5.4 Kostra grafu

studijní opora (Martin Kuřil: Diskrétní matematika)

8 Hledání optima

 • 8.2 Problém obchodního cestujícího

 

KMA/KALG Algebra

informace o předmětu (požadavky k zápočtu, literatura, ...)

volně dostupná literatura:

Frederick M. Goodman: Algebra: Abstract and Concrete

Thomas W. Judson: Abstract Algebra: Theory and Applications

Petr Kovář: Algebra

Martin Kuřil: Základy teorie grup

samostudium:

Petr Kovář: Algebra

Kapitola 11. Okruhy, obory integrity a tělesa

Kapitola 12. Ideály a faktorové okruhy

 • 12.1. Ideál
 • 12.2. Faktorový okruh

 

KI/KTZI2 Teoretické základy informatiky II

informace o předmětu (požadavky k zápočtu, literatura, ...)

podrobný sylabus

volně dostupná literatura:

Jiří Demel: Grafy a jejich aplikace

Petr Kovář: Úvod do Teorie grafů

Albert M. Meyer, Adam Chlipala: 6.042J Mathematics¨for Computer Science (MIT OpenCourseWare)

úlohy k procvičení:

autotest

rekurence

rešení rekurencí - redukce na algebraické rovnice

dolní celá část a horní celá část, logaritmy

logaritmy, binomické koeficienty

asymptotika

 

 

Studijní texty:

 

Studijní opory:

 

 

Vybrané publikace:

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: