Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Repetitorium matematiky (KMA/P113, KMA/REP, KMA/K113, KMA/KREP)

Organizace předmětu

Bloková výuka

Vstupní test

 • Vstupní test se píše v úterý 29. 9. 2020 od 8:30 v červené aule (MF-01.54, areál MFC v kampusu).
 • U testu je možno používat kalkulačku (nikoli mobilní telefon), tabulky vzorců povoleny nejsou.
 • Studenti, kteří úspěšně napíší vstupní test, dostávají ihned zápočet.
 • Studenti, kteří nenapíší vstupní test, absolvují týdenní blokovou výuku.

Týdenní bloková výuka

 • Obsahem výuky je opakování vybraných témat středoškolské matematiky.
 • Výuka probíhá v úterý (29. 9.) v čase 13:00-15:00, ve středu a čtvrtek (30. 9. a 1. 10.) v čase 8:30-12:00 a 13:00-15:00.
 • Výuka je završena psaním výstupního testu.

Výstupní test

 • Výstupní test se píše v pátek 2. 10. 2020 v místnosti, kde probíhala bloková výuka (studenti KS - viz níže).
 • U testu je možno používat kalkulačku (nikoli mobilní telefon), tabulky vzorců povoleny nejsou.
 • Studenti, kteří úspěšně napíší výstupní test, dostávají ihned zápočet.
 • Studenti, kteří výstupní test nenapíší, musí absolvovat výuku v zimním semestru - na tuto výuku je nutno se přihlásit ve STAGu (zápis na jednotlivá cvičení bude možný od pátku 2. 10. 2020, 13:00).

 

Informace k blokové výuce pro studenty kombinované formy studia

Týká se studentů jednooborového studia IS KS, CHTOX KS a dvouoborového studia FY-MA KS, CHE-MA KS, FY-CHE KS

 • Účast na vstupním pondělním testu, výstupním pátečním testu, ani na vlastní týdenní blokové výuce není pro studenty kombinované formy studia povinná (ale vřele se doporučuje).
 • Studenti, kteří neabsolvovali blokovou výuku a mají zájem psát páteční výstupní test, píší tento test v červené aule (MF-01.54).
 • Studenti, kteří se neúčastnili vstupního ani výstupního testu, absolvují výuku v zimním semestru.

 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte sekretářku katedry matematiky Ing. Michaelu Nedvědovou.


Další informace

Obsah kurzu

 1. Úpravy výrazů
 2. Lineární a kvadratická rovnice
 3. Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
 4. Elementární funkce - základní pojmy
 5. Vlastnosti elementárních funkcí
 6. Lineární a kvadratická funkce
 7. Mocninná a exponenciální funkce
 8. Logaritmická funkce
 9. Exponenciální a logaritmická rovnice
 10. Goniometrické funkce
 11. Goniometrické rovnice

Doporučená literatura

 • BOČEK L. a kol. Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-362-2.
 • ODVÁRKO O. Matematika pro gymnázia - Funkce. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-357-8.
 • BUŠEK I. a kol. Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-366-0.
 • ODVÁRKO O. Matematika pro gymnázia - Goniometrie. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-359-3.

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: