Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Repetitorium matematiky (KMA/REP, KMA/RPC, KMA/KREP, KMA/KRPC) - informace k výuce

Organizace předmětu

Předmět probíhá ve dvou částech:

 • týdenní intenzivní kurz před zahájením výuky v ZS
 • rozvrhovaná výuka v ZS

V případě, že získáte zápočet v rámci týdenního intenzivního kurzu, pak již nemusíte navštěvovat rozvrhovanou výuku v ZS. V opačném případě naopak výuku navštěvovat musíte.

Chcete předmět uznat na základě předchozího studia? Podívejte se sem.

Týdenní intenzivní kurz

Týdenní intenzivní kurz Repetitoria matematiky předchází stejnojmennému semestrálnímu kurzu. Jeho cílem je zopakování základních postupů středoškolské matematiky. Kurz probíhá od 26. 9. do 30. 9. 2022 (mimo 28. 9.).

Pro koho je kurz určen

Jednooborová studia (v prezenční i kombinované formě):

 • Aplikovaná informatika (povinný kurz)
 • Aplikované nanotechnologie (povinně volitelný kurz)
 • Chemie a toxikologie (povinný kurz)
 • Matematika ve firmách a veřejné správě (povinný kurz)
 • Počítačové modelování ve vědě a technice (volitelný kurz)

Sdružená studia (v prezenční i kombinované formě):

 • obory s biologií maior: BI-FY, BI-CHE (povinný kurz), BI-INF (volitelný kurz – doporučený)
 • obory s fyzikou maior: FY-AJ, FY-BI, FY-GEO, FY-CHE, FY-INF, FY-MA, FY-TV (povinný kurz)
 • obory s geografií maior: GEO-FY, GEO-CHE (povinný kurz), GEO-INF (volitelný kurz – doporučený)
 • obory s chemií maior: CHE-AJ, CHE-BI, CHE-FY, CHE-GEO, CHE-INF, CHE-MA, CHE-TV (povinný kurz)
 • obory s informatikou maior: INF-FY, INF-CHE (povinný kurz), INF-AJ, INF-BI, INF-ČJ, INF-GEO, INF-HI, INF-HV, INF-MA, INF-NJ, INF-SV, INF-TV, INF-VV (volitelný kurz – doporučený)
 • obory s matematikou maior: MA-FY, MA-CHE (povinný kurz), MA-INF (volitelný kurz – doporučený)
 • obory maior z Pedagogické fakulty: AJ-FY, AJ-CHE, TV-FY, TV-CHE (povinný kurz), AJ-INF, ČJ-INF, HV-INF, TV-INF, VV-INF (volitelný kurz – doporučený)
 • obory maior z Filozofické fakulty: HI-INF, NJ-INF, SV-INF (volitelný kurz – doporučený)

 

Harmonogram kurzu

 • první test: pondělí 26. září od 8:30 v přednáškových sálech budovy CPTO v univerzitním kampusu (CP-1.01, CP-1.03, CP-1.04)
 • výuka:
  • pondělí 26. září od 13:00 do 15:00
  • úterý 27. září od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
  • čtvrtek 29. září od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
 • druhý test: pátek 30. září od 8:30 v červené aule v areálu MFC v univerzitním kampusu (MF-01.54)

Samotná výuka probíhá paralelně ve dvou formách, kontaktní a online.

 

Kontaktní výuka

Kontaktní výuka probíhá v následujících místnostech:

 • pondělí 26. září: přednáškový sál CP 1.03 budovy CPTO
 • úterý 27. září: přednáškový sál CP 1.03 budovy CPTO
 • čtvrtek 29. září: přednáškový sál CP 1.03 budovy CPTO

 

Program výuky:

 

8:30-12:00

13:00-15:00

pondělí 26. 9.

---

Úpravy algebraických výrazů

úterý 27. 9.

Lineární a kvadratické funkce, rovnice a nerovnice, soustavy rovnic

Racionální a mocninné funkce

čtvrtek 29. 9.

Exponenciální a logaritmická funkce a rovnice

Goniometrické funkce a rovnice

 

Online výuka

On-line výuka probíhá prostřednictvím webové konference na adrese https://gaia.ki.ujep.cz/b/kat-fzv-mk2.

Uvedený odkaz zadejte v prohlížeči (plnou podporu má Chrome a Firefox). Nepotřebujete žádné přihlašovací údaje. Jednoduše zadáte své jméno (viz náhled; prosíme, zadejte své skutečné celé jméno, případně některý ze svých identifikátorů ze STAGu, tj. F*, či st*) a po zahájení konference zvolíte, zda se připojíte s mikrofonem, či jen se sluchátky (volba je na Vás, v obou případech se budete mít možnost zapojit prostřednictvím chatu).

Online výuka je nahrávána, nahrávka bude k dispozici vždy několik hodin po konci výuky na adrese https://gaia.ki.ujep.cz/b/kat-fzv-mk2.

 

Program výuky:

 

8:30-9:30

9:45-10:45

11:00-12:00

13:00-14:00

14:15-15:00

pondělí 26. 9.

---

---

---

Úpravy algebraických výrazů

Úpravy algebraických výrazů

úterý 27. 9.

Lineární rovnice a funkce, soustavy rovnic

Kvadratická rovnice a funkce

Lineární a kvadratické nerovnice

Racionální lomená funkce

Mocninné funkce

čtvrtek 29. 9.

Exponenciální funkce a rovnice

Logaritmická funkce a rovnice

Goniometrické funkce a rovnice

Goniometrické funkce a rovnice

Goniometrické funkce a rovnice

 


Často kladené dotazy

Je účast na týdenním intenzivním kurzu povinná?

Ne, účast na kurzu ale vřele doporučujeme.

 

Nemohu se účastnit týdenního intenzivního kurzu ani nemohu přijít na testy. Co s tím?

V tomto případě předmět splníte absolvováním výuky v průběhu zimního semestru (v případě prezenční formy studia jedna nebo dvě hodiny týdně dle Vámi studovaného oboru, v případě kombinované formy studia jeden nebo dva bloky za semestr).

 

Mohu na výuku přijít bez absolvování prvního testu?

Ano, stačí pouze přijít do příslušné učebny nebo se připojit k online výuce.

 

Mohu na kontaktní výuku přijít jen v některé dny?

Ano, volba formy výuky je na Vás a své rozhodnutí nemusíte nikomu oznamovat. Pokud se nebudete v některé dny účastnit kontaktní výuky, doporučujeme účast na online výuce nebo alespoň zhlédnutí nahrávek z online výuky.

 

Mohu přijít pouze na testy?

Ano, testy je možné plnit bez účasti na kontaktní nebo online výuce. Doporučujeme ale zhlédnout alespoň nahrávky z online výuky, minimálně ty, které se týkají látky, v níž si například nejste úplně jistý/á.

 

Musím absolvovat oba testy?

Ne, můžete psát například jen první test a druhý ne, nebo naopak. Nemusíte také psát ani jeden z testů. Nicméně účast na testech doporučujeme z důvodu ověření Vašich znalostí matematiky (co umíte a na čem je nutné ještě zapracovat). Navíc, pokud některý z testů napíšete na dostatečný počet bodů, rovnou získáte zápočet z Repetitoria matematiky a nemusíte se účastnit kurzu v průběhu zimního semestru.

 

Co všechno mohu u testů používat?

Povolena je kalkulačka, ale pouze ta, která není součástí mobilního telefonu. Tabulky ani jiné sbírky vzorců povoleny nejsou.

 

Jsem student kombinované formy studia. Platí pro mne stejná pravidla?

Ano, požadavky na absolvování se nijak neliší od prezenční formy studia.

 

Chci předmět uznat na základě předchozího studia. Jak na to?

V případě, že jste zápočet získali v předešlém studiu (ať už na UJEP nebo na jiné VŠ), může vám být garantem uznán, pokud splňujete/splníte následující podmínky:

 • zápočet jste získali po 25. 9. 2019,
 • vyplňte tento formulář,
 • pokud jste plnili odpovídající předmět na jiné VŠ, pak ještě dodejte doklad o splnění a sylabus předmětu.

 

Předmět si zapisuji podruhé. Mám se znovu účastnit týdenního intenzivního kurzu?

Rozhodnutí je na Vás. Pokud chcete, můžete postupovat jako při prvním zápisu tohoto předmětu, tj. absolvovat první test a případně výuku a druhý test. Můžete ale také navštěvovat pouze výuku v semestru.

 

V případě jakýchkoli dalších dotazů kontaktujte sekretářku katedry matematiky Ing. Michaelu Nedvědovou nebo garantku předmětu dr. Magdalenu Krátkou.

 


Další informace

Obsah kurzu

 1. Úpravy výrazů
 2. Lineární a kvadratická rovnice
 3. Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
 4. Elementární funkce - základní pojmy
 5. Vlastnosti elementárních funkcí
 6. Lineární a kvadratická funkce
 7. Mocninná a exponenciální funkce
 8. Logaritmická funkce
 9. Exponenciální a logaritmická rovnice
 10. Goniometrické funkce
 11. Goniometrické rovnice

Tutoři předmětu

Tutoři předmětu jsou vám k dispozici v případě, potřebujete-li dovysvětlit cokoli z probírané látky. Pro domluvení konzultace stačí pouze tutora kontaktovat na jeho e-mailové adrese (po kliknutí na jméno).

Moodle kurz k předmětu

https://kacer.ujep.cz/course/view.php?id=31 (vstup pro hosty: akreditace2020)

Doporučená literatura

 • BOČEK L. a kol. Matematika pro gymnázia – Rovnice a nerovnice. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-362-2.
 • BUŠEK I. a kol. Matematika pro gymnázia – Základní poznatky z matematiky. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-366-0.
 • ODVÁRKO O. Matematika pro gymnázia – Funkce. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-357-8.
 • ODVÁRKO O. Matematika pro gymnázia – Goniometrie. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-359-3.
 • SOUČKOVÁ, L. Repetitorium matematiky (soubor testů). Ústí nad Labem: UJEP, 2013. Dostupné na: https://kma.ujep.cz/administrace/uploads/28c3def.pdf

Vzorový test (14. 9. 2021)

Vzorový test (26. 9. 2022)

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: