Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Repetitorium matematiky (KMA/REP, KMA/RPC, KMA/P113, KMA/KREP, KMA/KRPC)

Organizace předmětu

Týdenní bloková výuka

Týdenní bloková výuka Repetitoria matematiky předchází stejnojmennému semestrálnímu kurzu. Jejím cílem je zopakování základních postupů středoškolské matematiky. Probíhá od 14. 9. do 17. 9. 2021 a skládá se ze vstupního testu, samotné výukové části a závěrečného testu.

Vstupní test

 • Vstupní test se píše v úterý 14. 9. 2021 od 8:30 v červené aule (MF-01.54)  v areálu MFC v kampusu.
 • Tento test píší všichni studenti, pro něž je předmět Repetitorium matematiky povinný (studenti KS – viz níže).
 • U testu je možno používat kalkulačku (nikoli mobilní telefon), tabulky vzorců povoleny nejsou.
 • Studenti, kteří úspěšně napíší vstupní test, dostávají ihned zápočet.
 • Studenti, kteří nenapíší vstupní test, absolvují výukovou část.

Výuková část

 • Obsahem výuky je opakování vybraných témat středoškolské matematiky.
 • Výuka probíhá v úterý (14. 9.) v čase 13:00–15:30, ve středu a čtvrtek (15. a 16. 9.) v čase 8:30–12:00 a 13:00–15:00.
 • Výuka je završena psaním závěrečného testu.

Závěrečný test

 • Závěrečný test se píše v pátek 17. 9. 2021 v místnosti, kde probíhala bloková výuka (studenti KS – viz níže).
 • U testu je možno používat kalkulačku (nikoli mobilní telefon), tabulky vzorců povoleny nejsou.
 • Studenti, kteří úspěšně napíší výstupní test, dostávají ihned zápočet.
 • Studenti, kteří výstupní test nenapíší, musí absolvovat výuku v zimním semestru – na tuto výuku je nutno se přihlásit ve STAGu (zápis na jednotlivá cvičení bude možný od pátku 17. 9. 2021, 13:00).

 

Informace k týdenní blokové výuce pro studenty kombinované formy studia

Týká se studentů jednooborového studia IS KS, CHTOX KS a sdruženého studia FY-MA KS, MA-FY KS, CHE-MA KS, MA-CHE KS, FY-CHE KS, CHE-FY KS, INF-FY KS, FY-INF KS, INF-CHE KS, CHE-INF KS, BI-CHE KS, CHE-BI KS.

 • Účast na vstupním pondělním testu, závěrečném pátečním testu, ani na vlastní výuce není pro studenty kombinované formy studia povinná (ale vřele se doporučuje).
 • Studenti, kteří neabsolvovali výukovou část a mají zájem psát páteční závěrečný test, píší tento test 17. 9. 2021 v místnosti CP 1.01 (budova CPTO) od 8:30.
 • Studenti, kteří se neúčastnili vstupního ani závěrečného testu, absolvují výuku v zimním semestru.

 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte sekretářku katedry matematiky Ing. Michaelu Nedvědovou.


Další informace

Obsah kurzu

 1. Úpravy výrazů
 2. Lineární a kvadratická rovnice
 3. Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých
 4. Elementární funkce - základní pojmy
 5. Vlastnosti elementárních funkcí
 6. Lineární a kvadratická funkce
 7. Mocninná a exponenciální funkce
 8. Logaritmická funkce
 9. Exponenciální a logaritmická rovnice
 10. Goniometrické funkce
 11. Goniometrické rovnice

Doporučená literatura

 • BOČEK L. a kol. Matematika pro gymnázia - Rovnice a nerovnice. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-362-2.
 • ODVÁRKO O. Matematika pro gymnázia - Funkce. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-357-8.
 • BUŠEK I. a kol. Matematika pro gymnázia - Základní poznatky z matematiky. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-366-0.
 • ODVÁRKO O. Matematika pro gymnázia - Goniometrie. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-359-3.

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: