Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Stipendium

Katedra matematiky přijímá žádosti o katederní stipendia za činnost v akademickém roce 2020/2021.

Své žádosti odevzdávejte na sekretariát KMA nebo dr. Magdaleně Krátké,

a to nejpozději do 30. 11. 2021 (včetně).


Výňatek z pravidel katedry matematiky pro přidělování katederních stipendií

 1. Pro vznik nároku pro přiznání stipendia jsou rozhodující výsledky za předcházející akademický rok.
 2. Katederní stipendium se udílí:
  • za významnou vědeckou a odbornou činnost v matematice či didaktice matematiky, řízenou katedrou matematiky
  • v případech zvláštního zřetele hodných
  • za studijní výsledky (průměrný prospěch z matematiky do 1,5 včetně; počet kreditních bodů minimálně 45)
 3. Studenti, kteří splňují alespoň jeden z uvedených předpokladů, písemně požádají (na předepsaném formuláři) katederní stipendijní komisi katedry matematiky o vyhodnocení a projednání svých výsledků.
 4. K žádosti bude přiložen výpis o splněných předmětech ze systému STAG.
 5. O katedrální stipendium může požádat student, který nepřekročil doporučenou dobu studia, tj. u bakalářských oborů tři roky a navazujících magisterských dva roky (v prvním roce NMgr. může žádat za předcházející bakalářské studium) a nemá přerušené studium.

 

Úplné znění Pravidel katedry matematiky pro přidělování katederních stipendií najdete zde.

Žádost o udělení katederního stipendia KMA PřF UJEP za akademický rok 2020/2021 ve formátu pdf nebo v editovatelném formátu xls, který zároveň odešlete v el. podobě.

 

 

 

 

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: