Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Tutoři

Tutoři jsou vám k dispozici v případě, že potřebujete dovysvětlit probíranou látku.

Na lekce s tutorem se vždy přihlašujte pomocí tohoto formuláře. Na lekci se vždy přihlašujte nejpozději jeden den předem. Pak již není přihlašování možné. Do přihlášky na lekci s tutorem je doporučováno napsat téma, které chcete probrat. Je možné přiložit i konkrétní úlohy.

V letním semestru 2023/2024 můžete využít tutory k těmto předmětům:

  • Matematická analýza (KMA/CA2, KMA/CAL2, KMA/MA2),
  • Matematika II (KMA/MT2 a KMA/KMT2),
  • Aplikovaná algebra (KMA/AAP),
  • Algebra (KMA/ALG),
  • Kombinatorika a grafy (KMA/KGR a KMA/TGR).

Přehled nabízených lekcí s tutory je uveden v kalendáři. Kalendář je možné filtrovat podle požadovaného předmětu (pomocí funkce Filter). Pozor, červeně zvýrazněné lekce probíhají online (odkaz na online místost je vidět po rozliknutí lekce).

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: