Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Science & Research

Research Topics / Offer Research

The research activity of the members of the Department of Mathematics mostly focuses on the following areas:

 

The Department of Mathematics is also active in the area of contract research with focus on the methods of applied statistics for the application sphere, public administration or research organizations. The Department also organizes seminars in statistical data processing and evaluation.

Contact: Mgr. Lucie Loukotová

 

Research Projects

TAČR TL02000200 Diagnostika příčin neúspěchů žáka při řešení úloh z matematiky a návrh opatření k jejich odstranění (Pupils’ difficulties in mathematical problem-solving diagnostics, analysis of causes and measures for their elimination, 2019–2022)

Contact: doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: