Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Státní závěrečná zkouška

Rozcestník:


Požadavky ke státní závěrečné zkoušce

Průběh státní závěrečné zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem UJEP (čl. 9), její součástí je obhajoba bakalářské / diplomové práce.

OBHAJOBA KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

Obhajoba bakalářské / diplomové práce všech SP katedry matematiky se řídí Směrnicí děkana PřF č. 2/2023 a probíhá podle následujícího časového rámce:

  • 15 minut představení kvalifikační práce autorem;
  • seznámení s posudkem vedoucího a s posudkem oponenta kvalifikační práce;
  • stručné vyjádření autora k posudkům, zodpovězení dotazů (doporučeno 5 minut);
  • veřejná rozprava.

OBSAH ÚSTNÍ ČÁSTI SZZ (DLE JEDNOTLIVÝCH SP)

Okruhy požadavků k SZZ bakalářského studia Matematiky (ver. A7) - Matematika (dvouoborové) a Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové).

Okruhy požadavků k SZZ bakalářského studia Matematiky (ver. A14) - Matematika (dvouoborové).

Okruhy požadavků k SZZ navazujícího magisterského studia Učitelství matematiky - Učitelství matematiky pro základní školy.

Okruhy požadavků k SZZ navazujícího magisterského studia Učitelství matematiky - Učitelství matematiky pro střední školy.

Okruhy požadavků k SZZ bakalářského studia Matematiky ve firmách a veřejné správě

Okruhy požadavků k SZZ navazujícího magisterského studijního plánu Učitelství matematiky pro střední školy (ver 2020)

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: