Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Nabízená témata kvalifikačních prací

Rozcestník:


Katedra matematiky nabízí témata kvalifikačních prací pro studenty:

  • bakalářského programu Matematika ve firmách a veřejné správě,
  • bakalářského programu Matematika pro vzdělávání,
  • navazujícího magisterského programu Učitelství matematiky pro SŠ.

Poznámky:

  1. Podrobnější informace o tématech (zásady pro vypracování, seznam odborné literatury, atd.) lze získat u zadavatele tématu.
  2. Je také možné dohodnout se s některým pracovníkem katedry matematiky (případně s externím pracovníkem) na tématu, které není uvedeno v této nabídce.
  3. Studenti o své práci referují na diplomových seminářích katedry matematiky.

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: