Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

navazující magisterské studium

Nabídka témat diplomových prací pro navazující magisterská studia

doc. Mgr. Ing. Martin Boďa, Ph.D.

  • Teória pravdepodobnosti u Johna Maynarda Keynesa
  • Formalizované modelovanie v ekonómii

doc. PaedDr. Petr Eisenmann, CSc.

  • Struktura ukazatelů ovlivňujících proces řešení matematické úlohy

prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.

  • Elementární zavedení transcendentních funkcí

RNDr. Martin Kuřil, Ph.D.

  • Aplikace lineární algebry v kombinatorice

prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.

  • Generování fraktálů
  • Stromy na racionálních číslech
  • `\pi \neq \sqrt 2 + \sqrt 3`
  • GeoGebra ve výuce matematické analýzy a numerických metod

RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D.

  • Topologické konstrukce

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: