Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

VK Doučování matematiky na ZŠ

Vážení studenti,

naše fakulta se zapojila do celonárodního projektu Zapojme všechny organizovaného Národním pedagogickým institutem ČR ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, v jehož rámci vysokoškolští studenti pomáhají s individuální výukou žáků v období distnční výuky.

Prosíme vás tímto o pomoc s doučováním žáků základních škol. Distanční výuka v koronavirové době zvyšuje nároky na všechny zúčastněné, vás studenty, vyučující, ale i žáky ZŠ. Vy teď místo diskuzí a přednášek na svých fakultách sedíte doma u počítačů. Stejně tak sedí doma bez kontaktu s vrstevníky i žáci základních škol. Zatímco vy nekomfortní situaci distanční výuky zvládnete, někteří žáci učení na dálku bez podpory nezvládnou. Je u nás spousta dětí, kterým jejich rodiče z různých důvodů nemohou pomoci, musí pracovat nebo prostě učit neumí. 

Prosíme vás, zapojte se do iniciativy doučování žáků základních škol studenty škol vysokých a věnujte hodinu týdně svého času dítěti, které to potřebuje. Pro inspiraci, jak doučování probíhá, se můžete podívat na https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3243544-studenti-univerzit-doucuji-deti-ze-zakladnich-skol-a-bez-naroku-na-odmenu.

Podporou ze strany Přírodovědecké fakulty je vypsání výběrového kurzu Doučování, který je nabízen zapojeným studentům jako součást jejich studijního plánu. Podrobnější informace k doučování naleznete na https://cppv.ujep.cz/cs/aktivity/.

Kontaktní osobou na KMA je dr. Magdalena Krátká

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: