Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

O katedře

Základní informace

Výuka studentů

Katedra matematiky zabezpečuje výuku v bakalářských studijních programech

  • Matematika ve firmách a veřejné správě – v prezenční formě,
  • Matematika pro vzdělávání (sdružené studium) – v prezenční i kombinované formě,

a v navazujícím magisterském studijním programu

  • Učitelství matematiky pro střední školy (sdružené studium) – v prezenční i kombinované formě.

Katedra matematiky se podílí i na výuce matematických disciplín ve studijních programech ostatních pracovišť Přírodovědecké fakulty.

 

Výzkum

Výzkumná činnost členů katedry matematiky se soustřeďuje především do těchto oblastí:

  • předpoklady žáka při řešení úloh z matematiky,
  • metodologické vylepšení postupů v obalové analýze dat a při řešení ekonomických problémů,
  • obecná topologie, topologické grupy a teorie kategorií,
  • variety uspořádaných pologrup,
  • reálná analýza a její aplikace na úlohy variačního počtu a diferenciálních rovnic,
  • epistemologické překážky ve fylogenetickém a ontogenetickém vývoji pojmu nekonečno.

Významné projekty

  • TAČR TL02000200 Diagnostika příčin neúspěchů žáka při řešení úloh z matematiky a návrh opatření k jejich odstranění (2019–2022)

 

Ostatní aktivity

Katedra matematiky také vyvíjí činnost v oblasti smluvního výzkumu zaměřeného na využití metod aplikované statistiky pro aplikační sféru, veřejnou správu či výzkumné organizace. Rovněž pořádá kurzy v oblasti statistického zpracování a vyhodnocení dat.

Katedra matematiky je spolupořadatelem tradiční akce Letní škola matematiky a fyziky, která je určena nadaným žákům, studentům a jejich učitelům. Každoročně také pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky na osmiletá gymnázia.

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: