Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

O katedře

Základní informace

Výuka studentů:

Katedra matematiky zabezpečuje výuku v těchto bakalářských studijních oborech:

  • Matematika ve firmách a veřejné správě - v prezenční formě
  • Matematika a její použití v přírodních vědách - v prezenční formě
  • Matematika (dvouoborové studium) – v prezenční i kombinované formě

Katedra matematiky zabezpečuje také výuku v navazujícím magisterském studiu učitelství matematiky pro ZŠ i SŠ, a to v prezenční i kombinované formě.

Katedra matematiky je školícím pracovištěm studijního doktorského oboru Obecné otázky matematiky (studijní program Matematika), které probíhá v prezenční i kombinované formě.

Katedra matematiky se podílí i na výuce matematických disciplín ve studijních programech ostatních pracovišť Přírodovědecké fakulty.

Výzkumná činnost členů katedry matematiky se soustřeďuje především do těchto oblastí:

  • Obecná topologie, topologické grupy a prostory funkcí
  • Reálná analýza a její aplikace na úlohy variačního počtu a diferenciálních rovnic
  • Variety uspořádaných pologrup
  • Epistemologické překážky ve fylogenetickém a ontogenetickém vývoji pojmu nekonečno
  • Teorie heuristických strategií řešení úloh
  • Metodologické vylepšení postupů v obalové analýze dat a při řešení ekonomických problémů

Doplňková činnost katedry natematiky:

Katedra matematiky nabízí:

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: