Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Matematika II/Vybrané partie z matematiky - informace k výuce

Probíraná témata

Následující tabulka ukazuje probíranou látku na přednáškách. Cvičení mohou být oproti přednášce opožděna z důvodu odpadnutí výuky (státní svátky, aj.)

 Týden  Datum    Obsah přednášky
 1.  15. 2. odpadá  
 2. 22. 2. Matice a operace s nimi, hodnost matice operace s maticemi
 3. 1. 3. Determinant matice, řešení homogenních soustav lin. rovnic  
 4. 8. 3. Řešení nehomogenních soustav lin. rovnic, Cramerovo pravidlo soustava s parametrem
 5. 15. 3. Dopravní a logistické problémy  
 6. 22. 3. Vektorové prostory  
 7. 29. 3. Obyčejné DR - základní pojmy a DR 1. řádu se separovanými  
 8. 5. 4. Lineární DR 1. řádu a homogenní lin. DR 2. řádu  
 9. 12. 4. Nehomogenní DR 2. řádu  
 10. 19. 4. Použití DR   
 11. 26. 4. Funkce více prom. - základní pojmy, def. obor a graf fce dvou prom.  
 12. 3. 5. Limita, spojitost, derivace fce více prom., diferenciál, derivace vyšších řádů  
 13. 10. 5. Lokální, vázané a globální extrémy funkcí dvou proměnných I  
 14. 17. 5. Lokální, vázané a globální extrémy funkcí dvou proměnných II  

 

Studijní materiály a úlohy na procvičení

Úlohy na procvičení (včetně výsledků)

Tutoři předmětu

Tutoři předmětu jsou vám k dispozici v případě, potřebujete-li dovysvětlit cokoli z probírané látky. Pro domluvení konzultace stačí pouze tutora kontaktovat na jeho e-mailové adrese (po kliknutí na jméno tutora).

Požadavky na zápočet

Matematika II (KMA/MT2, zápočet a zkouška):

Zápočet bude udělen za splnění dvou podmínek: 80% docházky na cvičení, získání alespoň polovičního množství bodů ze tří testů psaných v průběhu výuky v semestru (v součtu).

Vybrané partie z matematiky (KMA/P232, zápočet)

Zápočet bude udělen za splnění dvou podmínek: 80% docházky na cvičení, získání alespoň 60 % bodů ze tří testů psaných v průběhu výuky v semestru (v součtu).

Zápočtové písemky

Všechny zápočtové písemky se píší v rámci cvičení.

Obsah zápočtových písemek

  • 1. písemka: lineární algebra (matice a operace s nimi, determinanty,  soustavy rovnic, atd.)
  • 2. písemka: diferenciální rovnice prvního a druhého řádu
  • 3. písemka: funkce více proměnných a jejich vlastnosti, diferenciální počet funkcí více proměnných

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: