Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Matematika II/Vybrané partie z matematiky - informace k výuce

Probíraná témata

Následující tabulka ukazuje probíranou látku na přednáškách. Cvičení mohou být oproti přednášce opožděna z důvodu odpadnutí výuky (státní svátky, aj.)

 Týden  Datum    Obsah přednášky
 1.  20. 2. Matice a operace s nimi, determinant matice
 2. 27. 2. Řešení nehomogenních soustav lin. rovnic, Cramerovo pravidlo
 3. 6. 3. Vektorové prostory
 4. 13. 3. Dopravní a logistické problémy
 5. 20. 3. Obyčejné DR - základní pojmy a DR 1. řádu se separovanými proměnnými
 6. 27. 3. Lineární DR 1. řádu a homogenní lin. rce 2. řádu
 7. 3. 4. Nehomogenní DR 2. řádu
 8. 10. 4. odpadá (Velikonoce)
 9. 17. 4. Použití DR 
 10. 24. 4. Funkce více prom. - základní pojmy, def. obor, limita a spojitost, derivace
 11. 1. 5. odpadá (státní svátek)
 12. 8. 5. odpadá (státní svátek)
 13. 15. 5. Lokální, vázané a globální extrémy funkcí dvou proměnných

 

Studijní materiály a úlohy na procvičení

Úlohy na procvičení (včetně výsledků)

Tutoři předmětu

Tutoři předmětu jsou vám k dispozici v případě, potřebujete-li dovysvětlit cokoli z probírané látky. Pro domluvení konzultace stačí pouze přijít do uvedené místnosti nebo tutora kontaktovat na jeho e-mailové adrese (po kliknutí na jméno).

  • Matěj Nos a Jakub Verner: jsou primárně k dispozici každé pondělí v čase 14:00-15:00 v učebně CP 7.17.

Požadavky na zápočet

Matematika II (KMA/MT2, zápočet a zkouška):

Zápočet bude udělen za splnění dvou podmínek: 80% docházky na cvičení, získání alespoň polovičního množství bodů ze tří testů psaných v průběhu výuky v semestru (v součtu).

Vybrané partie z matematiky (KMA/P232, zápočet)

Zápočet bude udělen za splnění dvou podmínek: 80% docházky na cvičení, získání alespoň 60 % bodů ze tří testů psaných v průběhu výuky v semestru (v součtu).

Zápočtové písemky

Všechny zápočtové písemky se píší v rámci cvičení.

Obsah zápočtových písemek

  • 1. písemka: lineární algebra (matice a operace s nimi, determinanty,  soustavy rovnic, atd.)
  • 2. písemka: diferenciální rovnice prvního a druhého řádu
  • 3. písemka: funkce více proměnných a jejich vlastnosti, diferenciální počet funkcí více proměnných

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: