Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP
 • Pozice:
  profesor (KMA)
 • Kontakt:
  Pasteurova 15,
  400 96
  Ústí nad Labem
  kancelář č. 7.01 (CPTO)
 • Telefon:
  47528 - linka: 6677
 • Email:
 • Konzultační hodiny:
  Po předběžné dohodě mailem.
 • Úřední hodiny:

Studijní materiály:

Publikace a řešené projekty:


Publikační činnost:
1996
 • Ludmila Zimová, Antonie Kreislová, Jaroslava Celerová, Jiří Cihlář, Štěpán Pelikán : Uplatňování absolventů PF UJEP v praxi. In Fond rozvoje vysokých škol MŠMT.
 • Jan Kopka, Ragnar Solvang, Tomáš Zdráhal, Jiří Cihlář : Other problem domains. In Universitetet i Oslo.
 • Tomáš Zdráhal, Jiří Cihlář : Statistics. In Universitetet i Oslo.
1997
 • Jiří Cihlář : Geometry and functional thinking. In Pedagogická fakulta UJEP.
1998
 • Jiří Cihlář : The shadows. In Wydawnictvo wyszej szkoly pedagogicznej.
 • Jiří Cihlář, Milan Zelenka : Matematika 8 - pracovní sešit 1. In Pythagoras Publishing.
 • Jiří Cihlář, Milan Zelenka : Matematika 8 - učebnice. In Pythagoras Publishing.
 • Jiří Cihlář, Milan Zelenka : Matematika 7 - pracovní sešit 2. In Pythagoras Publishing.
 • Jiří Cihlář, Milan Zelenka : Matematika 7 - pracovní sešit 1. In Pythagoras Publishing.
 • Jiří Cihlář, Milan Zelenka : Matematika 7 - učebnice. In Pythagoras Publishing.
 • Jiří Cihlář : The development of inductive thinking. In .
1999
 • Jiří Cihlář, Milan Zelenka : Matematika 9 - učebnice. In Pythagoras Publishing.
 • Jiří Cihlář : The elements of music harmony in teaching mathematics. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
2000
 • Jiří Cihlář : Matematika okolo nás a příprava učitelů elementární školy. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
2001
 • Martin Kuřil, Jiří Cihlář, Jaroslav Fuka : Polynomials with a given Galois group. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Jiří Cihlář : The Mathematics around the Golden ratio. In Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Czestochowie.
 • Jiří Cihlář, Jaroslav Fuka, Martin Kuřil : Polynomials with a given Galois group. In Pedagogická fakulta UJEP.
 • Jiří Cihlář : Aplikace matematiky. In Pedagogická fakulta UJEP.
 • Jiří Cihlář : Rekreační matematika. In Pedagogická fakulta UJEP.
 • Jiří Cihlář : Matematická formulace některých pojmů hudební harmonie. In Pedagogická fakulta UJEP.
2003
 • Jiří Cihlář : Zlatý poměr a některé jeho aplikace. In Pedagogická fakulta UJEP.
2004
 • Jiří Cihlář : Parketáže. In Pedagogická fakulta UJEP.
 • Jiří Cihlář : Regular tessellations. In Pedagogical Faculty Catholic University in Ružomberok.
2005
 • Zdeňka Kolská, Jiří Cihlář, Vlastimil Růžička, Milan Zábranský : Aplikace matematické statistiky v odhadových metodách pro určení fyzikálně chemických vlastností čistých organických látek.. In Slovenská chemická spoločnosť.
 • Jiří Cihlář : Rozvoj myšlení ve vyučování matematice. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Jiří Cihlář : Inductive proofs. In Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Jiří Cihlář : Inductive proofs. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
2006
 • Jiří Cihlář : Induktivní důkazy. In Přírodovědecká fakulta UJEP.
2007
 • Jiří Cihlář : Analogické problémy v rovině a prostoru. In Západočeská univerzita v Plzni.
 • Magdaléna Krátká, Petr Eisenmann, Petr Vopěnka, Jiří Cihlář : A coherence of ontogeny and phylogeny of infinity within the context of a geometrical problem. In Univerzita Karlova v Praze.
 • Jiří Cihlář, Petr Eisenmann, Magdaléna Krátká, Petr Vopěnka : About a distribution of points on a line segment. In Wydavatelstvo Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie.
 • Jiří Cihlář, Milan Zelenka : Očekávané výstupy v RVP ZV z matematiky ve světle testových úloh. In Nakladatelství Tauris,Praha.
 • Jiří Cihlář : Mathematics XII. In Akademia im. Jana Dlugosza W Czestochowie.
 • Jiří Cihlář : Tvorba a realizace ŠVP ve výuce matematiky. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
 • Jiří Cihlář : Analogical problems in the plane and space. In Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Czestochowie.
2008
 • Jiří Cihlář, Petr Eisenmann, Magdaléna Krátká, Petr Vopěnka : Kognitivní konflikt jako nástroj překonávání překážek v porozumění nekonečnu. In Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Petr Eisenmann, Jiří Cihlář, Magdaléna Krátká, Petr Vopěnka : The development of knowledge about infinity by means of the removal of cognitive conflict. In Technická univerzita v Liberci.
2009
 • Petr Eisenmann, Jiří Cihlář, Magdaléna Krátká, Petr Vopěnka : Cognitive conflict as a tool of overcoming obstacles in understanding infinity. In Katolická univerzita v Ružomberku.
 • Magdaléna Krátká, Petr Eisenmann, Jiří Cihlář, Petr Vopěnka : The role of cognitive conflict in overcoming obstacles in understanding infinity. In Pedagogická fakulta UK.
 • Jiří Cihlář, Petr Eisenmann, Magdaléna Krátká, Petr Vopěnka : Cognitive conflict as a tool of overcoming obstacles in understanding infinity. In University of Debrecen.
2010
 • Jiří Cihlář, Petr Eisenmann, Magdaléna Krátká : Epistemologické překážky v porozumění nekonečnu. In Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.
2011
 • K. Edelmann, P. Obruba, L. Kopp, Jiří Cihlář, A. M. Čelko : Porovnání funkčních výsledků úhlově stabilních osteosyntéz víceúlomkových zlomenin proximálního humeru a perkutánní fixace Kirschnerovými dráty ve střednědobém horizontu: prospektivní studie. In Česká společnost pro ortopedii a traumatologii.
 • Petr Eisenmann, Jiří Cihlář, Magdaléna Krátká : Overcoming obstacles in understanding infinity. In Technická univerzita v Liberci.
2012
 • Jiří Cihlář, Petr Eisenmann, Magdaléna Krátká : Jak žáci a studenti chápou nekonečno?. In Jednota českých matematiků a fyziků.
2013
 • Jiří Růžička, Nataliya Romanyuk, Aleš Hejčl, Miroslav Vetrík, Martin Hrubý, Graham Cocks, Jiří Cihlář, Martin Přádný, Jack Price, Eva Syková, Pavla Jendelová : Treating spinal cord injury in rats with a combination of human fetal neural stem cells and hydrogels modified with serotonin. In Nencki Institute of Experimental Biology.
 • Jiří Cihlář, Petr Eisenmann, Magdaléna Krátká : Forming the Infinity Concept through Overcoming Obstacles. In Přírodovědecká fakulta UJEP.
 • Jiří Cihlář, Petr Eisenmann, Magdaléna Krátká : Forming the Infinity Concept through Overcoming Obstacles. In Přírodovědecká fakulta UJEP.
 • Aleš Hejčl, Jiří Růžička, Miroslava Kapcalová, Karolína Turnovcová, Eva Krumbholcová, Martin Přádný, Jiří Michálek, Jiří Cihlář, Pavla Jendelová, Eva Syková : Adjusting the Chemical and Physical Properties of Hydrogels Leads to Improved Stem Cell Survival and Tissue Ingrowth in Spinal Cord Injury Reconstruction: A Comparative Study of Four Methacrylate Hydrogels. In Mary Ann Liebert Inc.
2014
 • Filip Cihlář, Roman Mišičko, Antonín Krajina, Jiří Cihlář, Robert Bartoš, Petr Obruba, Petra Zasadilová : Multidetektorová výpočetní tomografie utraumat - Vliv lokalizace, velikostia denzity aktivního krvácení na volbu následné terapie. In Česká lékařská společnost J. E. Purkyně.
2015
 • Jiří Cihlář, Jaroslav Fuka, Martin Kuřil : Polynomials with a given cyclic Galois group. In College of Nyíregyháza.
 • Jiří Cihlář, Petr Eisenmann, Magdaléna Krátká : Omega Position – a specific phase of perceiving the notion of infinity. In Pedagogická fakulta UK.

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: