Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Poslední příspěvky uživatele Lucie Loukotová

Páťáci opět na KMA

Datum přidání: 28. 03. 2018
Přidal(a): Lucie Loukotová
Celkem 27 žáků pátých tříd ústeckých základních škol se pod vedením pedagogů KMA připravuje k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia. Dvouměsíční přípravný kurz letos pro velký zájem probíhá ve dvou paralelních skupinách. Děti na kurzu pracují mimo jiné i s ilustračními testy... Celý příspěvek

Kurz programu Statistica pro ADLER

Datum přidání: 28. 03. 2018
Přidal(a): Lucie Loukotová
Po půl roce připravili pedagogové KMA další kurz pro zaměstnance firmy ADLER. Obsahem jednodenního kurzu bylo tentokrát ovládání programu Statistica. Důraz byl kladen na moduly programu, které účastníci využijí ve své praxi (např. analýza a predikce chování časových řad).   Celý příspěvek

Prof. Jan Kopka emeritním profesorem UJEP

Datum přidání: 28. 05. 2018
Přidal(a): Lucie Loukotová
Na zasedání Vědecké rady UJEP dne 25. 5. 2018 předal rektor doc. Martin Balej jmenování emeritním profesorem prof. Janu Kopkovi. Toto čestné označení bylo prof. Kopkovi uděleno na návrh Přírodovědecké fakulty UJEP. Více informací na zde . Celý příspěvek

Bloková výuka Repetitoria matematiky (17.-21. 9. 2018)

Datum přidání: 27. 06. 2018
Přidal(a): Lucie Loukotová
Informace k blokové výuce Repetitoria matematiky (KMA/P113, KMA/K113) naleznete v sekci Pro studenty ( zde ). Celý příspěvek

Výběrová řízení na KMA

Datum přidání: 26. 04. 2019
Přidal(a): Lucie Loukotová
Děkan Přírodovědecké fakutly UJEP vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících pozic na Katedře matematiky: v kategorii profesor, docent nebo odborný asistent : 1 místo Matematika - Geometrie (plný/částečný úvazek) 1 místo Matematika - Statistika (plný/částečný úvazek) 1 místo Matematika... Celý příspěvek

Prof. Jiří Cihlář získal Cenu hejtmana

Datum přidání: 04. 07. 2019
Přidal(a): Lucie Loukotová
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o udělení Cen hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018. Jedním z oceněných je také prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc., který bude oceněn za vědu a výzkum (více informací zde ). Panu profesorovi gratulujeme! Celý příspěvek

Studujte v roce 2020 v zahraničí!

Datum přidání: 10. 10. 2019
Přidal(a): Lucie Loukotová
Až do 25. 10. 2019 je možné podávat přihlášky ke studijním pobytům nebo praktickým stážím v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Více informací naleznete zde .   Celý příspěvek

Seminář SeReMaStUl

Datum přidání: 12. 10. 2019
Přidal(a): Lucie Loukotová
Seminář řešení matematických více méně středoškolských úloh se koná ve středu 23. 10. 2019 od 14:30 do 16:30 v CN 616. Pozvánka Celý příspěvek

Studium nebo stáž v zahraničí v roce 2020

Datum přidání: 14. 11. 2019
Přidal(a): Lucie Loukotová
Až do 27. 11. 2019 (do 12:00) je možné podávat přihlášky ke studijním pobytům nebo praktickým stážím v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Více informací naleznete zde . S případnými dotazy se můžete obracet na katederní koordinátorku dr. Pitrovou , nebo fakultní koordinátorku Ing. Bobkovou . Celý příspěvek

Studujte v roce 2020 v zahraničí!

Datum přidání: 18. 02. 2020
Přidal(a): Lucie Loukotová
Až do 28. 2. 2020 je možné podávat přihlášky ke studijním pobytům nebo praktickým stážím v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Více informací naleznete zde . V případě dotazů neváhejte kontaktovat katederní koordinátorku dr. Pitrovou. Celý příspěvek

Březnová schůze katedry je zrušena

Datum přidání: 11. 03. 2020
Přidal(a): Lucie Loukotová
Vážení kolegové, březnová schůze katedry se konat nebude. Termín dubnové schůze bude sdělen e-mailem. Celý příspěvek

Změna harmonogramu letního semestru

Datum přidání: 02. 04. 2020
Přidal(a): Lucie Loukotová
Vážení kolegové, došlo ke změně harmonogramu letního semestru. Aktualizovaný harmonogram je k dispozici zde . Celý příspěvek

Hledáme kolegy!

Datum přidání: 16. 04. 2020
Přidal(a): Lucie Loukotová
Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP vypisuje výběrové řízení na pozici docenta/profesora v oboru Matematika. Více informací o výběrovém řízení naleznete zde . Celý příspěvek

Katedra matematiky v CPTO

Datum přidání: 22. 06. 2020
Přidal(a): Lucie Loukotová
Od 22. 6. naleznete katedru matematiky v budově Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO). Katedra matematiky sídlí v 7. patře. Celý příspěvek

Repetitorium matematiky - informace pro studenty

Datum přidání: 28. 09. 2020
Přidal(a): Lucie Loukotová
Aktuální informace k Repetitoriu matematiky najdete v sekci Pro studenty/Repetitorium matematiky - aktuálně . Celý příspěvek

Promoce zrušeny

Datum přidání: 02. 10. 2020
Přidal(a): Lucie Loukotová
Vážení kolegové, podzimní termín promocí je zrušen. Podrobné informace naleznete zde . Celý příspěvek

Prof. Kopka slaví

Datum přidání: 24. 02. 2021
Přidal(a): Lucie Loukotová
Dnes, 24. 2., slaví 80. narozeniny prof. Jan Kopka, dlouholetý člen naší katedry a první rektor UJEP. Přejeme mu vše nejlepší a hlavně hodně zdraví! Celý příspěvek

Promoce

Datum přidání: 29. 06. 2021
Přidal(a): Lucie Loukotová
Slavnostní promoce PřF se bude konat 8. října 2021 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem. Poplatek za promoci činí 500 Kč. Částku je třeba uhradit do 17. 9. 2021 bezhotovostně na bankovní účet UJEP ČSOB 260112295/0300, variabilní symbol 53201, specifický symbol je určen rodným číslem plátce bez čísla za... Celý příspěvek

Konference Jak učit matematice žáky ve věku 10–16 let

Datum přidání: 29. 06. 2021
Přidal(a): Lucie Loukotová
Naše univerzita bude ve dnech 14. až 16. října 2021 hostit celostátní konferenci učitelů matematiky, kterou pořádá ve spolupráci se SUMA JČMF. Tématem tohoto ročníku bude Matematika jako prostředek porozumění světu . Učitelé a didaktici budou diskutovat o mezipředmětových vztazích, projektovém vyučování, aplikacích matematiky a nosných pojmech a idejích... Celý příspěvek

Zemřel prof. Jan Malý

Datum přidání: 30. 08. 2021
Přidal(a): Lucie Loukotová
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v sobotu 28. srpna 2021 zemřel ve věku nedožitých 66 let prof. Jan Malý. Prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. (*18. 10. 1955 v Praze) uspěšně zakončil studium matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v roce 1980. V roce 1984 získal na MFF UK hodnost kandidáta fyzikálně matematických věd, v roce 1997 mu byla udělena vědecká hodnost DrSc., v roce... Celý příspěvek

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: