Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Poslední příspěvky uživatele Lucie Loukotová

Páťáci opět na KMA

Datum přidání: 28. 03. 2018
Přidal(a): Lucie Loukotová
Celkem 27 žáků pátých tříd ústeckých základních škol se pod vedením pedagogů KMA připravuje k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia. Dvouměsíční přípravný kurz letos pro velký zájem probíhá ve dvou paralelních skupinách. Děti na kurzu pracují mimo jiné i s ilustračními testy... Celý příspěvek

Kurz programu Statistica pro ADLER

Datum přidání: 28. 03. 2018
Přidal(a): Lucie Loukotová
Po půl roce připravili pedagogové KMA další kurz pro zaměstnance firmy ADLER. Obsahem jednodenního kurzu bylo tentokrát ovládání programu Statistica. Důraz byl kladen na moduly programu, které účastníci využijí ve své praxi (např. analýza a predikce chování časových řad).   Celý příspěvek

Prof. Jan Kopka emeritním profesorem UJEP

Datum přidání: 28. 05. 2018
Přidal(a): Lucie Loukotová
Na zasedání Vědecké rady UJEP dne 25. 5. 2018 předal rektor doc. Martin Balej jmenování emeritním profesorem prof. Janu Kopkovi. Toto čestné označení bylo prof. Kopkovi uděleno na návrh Přírodovědecké fakulty UJEP. Více informací na zde . Celý příspěvek

Bloková výuka Repetitoria matematiky (17.-21. 9. 2018)

Datum přidání: 27. 06. 2018
Přidal(a): Lucie Loukotová
Informace k blokové výuce Repetitoria matematiky (KMA/P113, KMA/K113) naleznete v sekci Pro studenty ( zde ). Celý příspěvek

Výběrová řízení na KMA

Datum přidání: 26. 04. 2019
Přidal(a): Lucie Loukotová
Děkan Přírodovědecké fakutly UJEP vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících pozic na Katedře matematiky: v kategorii profesor, docent nebo odborný asistent : 1 místo Matematika - Geometrie (plný/částečný úvazek) 1 místo Matematika - Statistika (plný/částečný úvazek) 1 místo Matematika... Celý příspěvek

Prof. Jiří Cihlář získal Cenu hejtmana

Datum přidání: 04. 07. 2019
Přidal(a): Lucie Loukotová
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o udělení Cen hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018. Jedním z oceněných je také prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc., který bude oceněn za vědu a výzkum (více informací zde ). Panu profesorovi gratulujeme! Celý příspěvek

Studujte v roce 2020 v zahraničí!

Datum přidání: 10. 10. 2019
Přidal(a): Lucie Loukotová
Až do 25. 10. 2019 je možné podávat přihlášky ke studijním pobytům nebo praktickým stážím v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Více informací naleznete zde .   Celý příspěvek

Seminář SeReMaStUl

Datum přidání: 12. 10. 2019
Přidal(a): Lucie Loukotová
Seminář řešení matematických více méně středoškolských úloh se koná ve středu 23. 10. 2019 od 14:30 do 16:30 v CN 616. Pozvánka Celý příspěvek

Studium nebo stáž v zahraničí v roce 2020

Datum přidání: 14. 11. 2019
Přidal(a): Lucie Loukotová
Až do 27. 11. 2019 (do 12:00) je možné podávat přihlášky ke studijním pobytům nebo praktickým stážím v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Více informací naleznete zde . S případnými dotazy se můžete obracet na katederní koordinátorku dr. Pitrovou , nebo fakultní koordinátorku Ing. Bobkovou . Celý příspěvek

Studujte v roce 2020 v zahraničí!

Datum přidání: 18. 02. 2020
Přidal(a): Lucie Loukotová
Až do 28. 2. 2020 je možné podávat přihlášky ke studijním pobytům nebo praktickým stážím v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Více informací naleznete zde . V případě dotazů neváhejte kontaktovat katederní koordinátorku dr. Pitrovou. Celý příspěvek

Březnová schůze katedry je zrušena

Datum přidání: 11. 03. 2020
Přidal(a): Lucie Loukotová
Vážení kolegové, březnová schůze katedry se konat nebude. Termín dubnové schůze bude sdělen e-mailem. Celý příspěvek

Změna harmonogramu letního semestru

Datum přidání: 02. 04. 2020
Přidal(a): Lucie Loukotová
Vážení kolegové, došlo ke změně harmonogramu letního semestru. Aktualizovaný harmonogram je k dispozici zde . Celý příspěvek

Hledáme kolegy!

Datum přidání: 16. 04. 2020
Přidal(a): Lucie Loukotová
Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP vypisuje výběrové řízení na pozici docenta/profesora v oboru Matematika. Více informací o výběrovém řízení naleznete zde . Celý příspěvek

Katedra matematiky v CPTO

Datum přidání: 22. 06. 2020
Přidal(a): Lucie Loukotová
Od 22. 6. naleznete katedru matematiky v budově Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO). Katedra matematiky sídlí v 7. patře. Celý příspěvek

Repetitorium matematiky - informace pro studenty

Datum přidání: 28. 09. 2020
Přidal(a): Lucie Loukotová
Aktuální informace k Repetitoriu matematiky najdete v sekci Pro studenty/Repetitorium matematiky - aktuálně . Celý příspěvek

Promoce zrušeny

Datum přidání: 02. 10. 2020
Přidal(a): Lucie Loukotová
Vážení kolegové, podzimní termín promocí je zrušen. Podrobné informace naleznete zde . Celý příspěvek

Prof. Kopka slaví

Datum přidání: 24. 02. 2021
Přidal(a): Lucie Loukotová
Dnes, 24. 2., slaví 80. narozeniny prof. Jan Kopka, dlouholetý člen naší katedry a první rektor UJEP. Přejeme mu vše nejlepší a hlavně hodně zdraví! Celý příspěvek

Promoce

Datum přidání: 29. 06. 2021
Přidal(a): Lucie Loukotová
Slavnostní promoce PřF se bude konat 8. října 2021 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem. Poplatek za promoci činí 500 Kč. Částku je třeba uhradit do 17. 9. 2021 bezhotovostně na bankovní účet UJEP ČSOB 260112295/0300, variabilní symbol 53201, specifický symbol je určen rodným číslem plátce bez čísla za... Celý příspěvek

Konference Jak učit matematice žáky ve věku 10–16 let

Datum přidání: 29. 06. 2021
Přidal(a): Lucie Loukotová
Naše univerzita bude ve dnech 14. až 16. října 2021 hostit celostátní konferenci učitelů matematiky, kterou pořádá ve spolupráci se SUMA JČMF. Tématem tohoto ročníku bude Matematika jako prostředek porozumění světu . Učitelé a didaktici budou diskutovat o mezipředmětových vztazích, projektovém vyučování, aplikacích matematiky a nosných pojmech a idejích... Celý příspěvek

Zemřel prof. Jan Malý

Datum přidání: 30. 08. 2021
Přidal(a): Lucie Loukotová
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v sobotu 28. srpna 2021 zemřel ve věku nedožitých 66 let prof. Jan Malý. Prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. (*18. 10. 1955 v Praze) uspěšně zakončil studium matematiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v roce 1980. V roce 1984 získal na MFF UK hodnost kandidáta fyzikálně matematických věd, v roce 1997 mu byla udělena vědecká hodnost DrSc., v roce... Celý příspěvek

Zemřel prof. Jan Kopka

Datum přidání: 06. 12. 2021
Přidal(a): Lucie Loukotová
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v neděli 5. prosince 2021 zemřel ve věku 80 let prof. Jan Kopka. Honza Kopka se narodil 24. 2. 1941 v Praze. Svá studentská léta věnoval nejen matematice, ale z počátku i chemii, nicméně, matematika a sport nakonec určily směrování jeho dalšího života. V roce 1962 promoval na MFF UK, kde v roce 1973 získal titul RNDr. pod vedením prof. Hruši, a... Celý příspěvek

Přednáška Datová analytika ve ŠKODA AUTO

Datum přidání: 14. 12. 2021
Přidal(a): Lucie Loukotová
Zveme vás na přednášku Datová analytika ve ŠKODA AUTO, která se bude věnovat aktuálním datovým projektům této firmy. Přednáška se koná dne 20. 12. 2021 od 16:00 online na BBB:  https://gaia.ki.ujep.cz/b/jir-n47-3xm-zl6   Celý příspěvek

Pozvánka na přednášku Využití SQL a Power BI v prostředí firmy

Datum přidání: 16. 03. 2022
Přidal(a): Lucie Loukotová
Katedra matematiky zve na přednášku Využití SQL a Power BI v prostředí firmy , kterou povede Ing. David Šíp ze společnosti AUTOCONT. Přednáška bude doplněna praktickými ukázkami. Přednáška se koná 22. 3. 2022 od 10:00 do 12:00 online na platformě MS Teams, odkaz pro připojení je zde . V případě zájmu je možné přednášku sledovat z učebny CP 7.06.... Celý příspěvek

Přítomnost doc. Opice na KMA

Datum přidání: 22. 03. 2022
Přidal(a): Lucie Loukotová
Doc. Opic nebude v týdnu od 21. 3. na katedře přítomen. Celý příspěvek

Přednáška Business Intelligence ve firemním prostředí

Datum přidání: 20. 04. 2022
Přidal(a): Lucie Loukotová
Katedra matematiky zve na přednášku Business Intelligence ve firemním prostředí , kterou povede Radek Bastl, business konzultant ze společnosti MIBCON a.s. Přednáška se koná 26. 4. 2022 od 10:00 do 12:00  online na MS Teams . Rámcový program přednášky: Vznik a historie BI Podstata a základní přístupy k řešení BI BI jako nástroj pro... Celý příspěvek

Úspěch studentů MFS na HACKITHONu 2022

Datum přidání: 06. 06. 2022
Přidal(a): Lucie Loukotová
Ve dnech 3. a 4. června se studenti programu Matematika ve firmách a veřejné správě Jakub Florián a  Marek Šajner zúčastnili historicky druhého HACKITHONu , který pořádala katedra informatiky naší fakulty. V konkurenci šesti týmů se společně se studenty gymnázií v Litoměřicích a Lovosicích umístili na nejvyšší... Celý příspěvek

Přihlášky ke studiu na PřF UJEP podávejte do 17. 8. 2022

Datum přidání: 26. 07. 2022
Přidal(a): Lucie Loukotová
Až do 17. 8. 2022 je možné podávat přihlášky ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP.  Podrobné informace o jednotlivých studijních programech na katedře matematiky najdete v sekci Pro uchazeče . Celý příspěvek

KMA v Erlebnisland Mathematik Dresden

Datum přidání: 28. 12. 2022
Přidal(a): Lucie Loukotová
Druhá prosincová sobota se na naší katedře nesla v duchu dlouho plánované exkurze do Erlebnisland Mathematik v Drážďanech. Tato matematická expozice, která je součástí Technische Sammlungen Dresden, čítá stovku interaktivních exponátů ilustrujících různé oblasti matematiky. Účastníci exkurze, mezi nimiž byli studenti a vyučující katedry... Celý příspěvek

Přednáška Some walks on square and hexagonal grids

Datum přidání: 02. 03. 2023
Přidal(a): Lucie Loukotová
Katedra matematiky zve na přednášku Some walks on square and hexagonal grids , která se koná ve středu 15. 3. 2023 od 15:00 v učebně CP 1.03. Přednášející Dr. habil. László Németh z univerzity v Šoproni nás seznámí s problematikou cest v grafech, které samy sebe nikdy neprotnou . Anotace přednášky : The investigation of self-avoiding walks on graphs... Celý příspěvek

Soutěž Zažij – vyfoť – pošli – vyhraj!

Datum přidání: 23. 03. 2023
Přidal(a): Lucie Loukotová
Zúčastněte se soutěže Zažij – vyfoť – pošli – vyhraj!, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta UJEP. Vyfoťte cokoli, co vás zaujalo během studia, a své fotky sdílejte na Facebooku nebo Instagramu PřF. Čekají na vás zajímavé ceny, včetně jednorázového stipendia. Více informací najdete na stránce ... Celý příspěvek

Náborové příspěvky a stipendia pro budoucí učitele na SŠ

Datum přidání: 05. 06. 2023
Přidal(a): Lucie Loukotová
Ústecký kraj zavádí náborový příspěvek ve výši 200 000 Kč pro učitele, kteří nastoupí na střední školy zřizované Ústeckým krajem . Příjemce: je učitelem předmětů matematika , chemie, fyzika, anglický jazyk, německý jazyk, informatika, musí splňovat všechny předpoklady pro výkon činnosti učitele střední... Celý příspěvek

Pozvánka na konferenci JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10–16 LET

Datum přidání: 14. 09. 2023
Přidal(a): Lucie Loukotová
Katedra matematiky zve na konferenci JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10–16 LET, která se koná 19.–21. 10. 2023 v prostorách kampusu UJEP . Letošní ročník se ponese v duchu otázky: Jak to dělají jinde? Část příspěvků se proto bude věnována tomu, jak vyučují matematiku tam, kde je výuka matematiky či výuka obecně v nějakém ohledu odlišná.... Celý příspěvek

Konference JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10–16 LET je za námi

Datum přidání: 31. 10. 2023
Přidal(a): Lucie Loukotová
Katedra matematiky hostila ve dnech 19.–21. 10. 2023 konferenci JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10–16 LET, které se zúčastnilo více než sto učitelů matematiky z českých a moravských základních škol a gymnázií, ale i z univerzit v České a Slovenské republice, které připravují učitele matematiky. Mottem letošního ročníku byla otázka Jak to... Celý příspěvek

Mezinárodní origami setkání 4.–5. 11. 2023

Datum přidání: 01. 11. 2023
Přidal(a): Lucie Loukotová
Katedra matematiky zve na 16. Mezinárodní setkání origami, které se bude konat 4.–5. 11. 2023 v prostorách budovy CPTO . Těšit se můžete na přednášky, výstavy origami modelů i na workshopy různých obtížností. Program celé akce naleznete zde . Celý příspěvek

Stipendia katedry matematiky

Datum přidání: 27. 11. 2023
Přidal(a): Lucie Loukotová
Katedra matematiky přijímá žádosti o katederní stipendia za činnost v AR 2022/2023. Termín podání žádosti je 11. 12. 2023. Podrobnosti zde . Celý příspěvek

Matematická medaile JČMF 2023 pro prof. Jiřího Cihláře

Datum přidání: 15. 12. 2023
Přidal(a): Lucie Loukotová
Katedra matematiky zve na slavnostní předání matematické medaile JČMF za rok 2023 , které se uskuteční dne 15. 12. 2023 od 16:00 v aule CP 1.01. Laureátem ceny je dlouholetý člen katedry matematiky prof. RNDr. Jiří Cihlář, CSc. Na slavnostní předání medaile naváže přednáška prof. RNDr. Luboše Picka, CSc., DSc. s názvem Řetězové zlomky v kontextu... Celý příspěvek

Studenti KMA mezi oceněnými při předávání Cen rektora 2023

Datum přidání: 18. 12. 2023
Přidal(a): Lucie Loukotová
Hned dva studenti katedry matematiky byli oceněni při příležitosti předávání Cen rektora za rok 2023. Stipendium starosty městského obvodu Ústí nad Labem-Severní Terasa získala Bc. Lucie Kabelová , studentka prvního ročníku navazujícího magisterského studia Učitelství geografie pro SŠ a Učitelství matematiky pro SŠ. Bc. Lucie Kabelová je... Celý příspěvek

Ceny děkana PřF za rok 2023 míří i na KMA

Datum přidání: 02. 01. 2024
Přidal(a): Lucie Loukotová
V pořadí druhé udílení Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UJEP přineslo ocenění i třem studentům katedry matematiky. V oblasti matematiky a informatiky byly oceněny práce Bc. Jakuba Floriána a Mgr. Tomáše Urbana . Bc. Jakub Florián se ve své bakalářské práci Analýza sítí v R zaměřil na implementaci analýzy sítí v jazyce R a... Celý příspěvek

Vyšla monografie z dílny členů katedry matematiky

Datum přidání: 24. 01. 2024
Přidal(a): Lucie Loukotová
S radostí upozorňujeme na novou monografii Předpoklady žáka pro řešení úloh z matematiky: Diagnostika příčin neúspěchu a návrhy opatření k jejich odstranění , jejímiž autory jsou členové katedry matematiky Petr Eisenmann, Jiří Přibyl, Magdalena Krátká, Lucie Loukotová, Jiří Cihlář (společně s Ondřejem Pešoutem z PF UJEP). Monografie popisuje... Celý příspěvek

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: