S radostí upozorňujeme na novou monografii Předpoklady žáka pro řešení úloh z matematiky: Diagnostika příčin neúspěchu a návrhy opatření k jejich odstranění, jejímiž autory jsou členové katedry matematiky Petr Eisenmann, Jiří Přibyl, Magdalena Krátká, Lucie Loukotová, Jiří Cihlář (společně s Ondřejem Pešoutem z PF UJEP).

Monografie popisuje výsledky rozsáhlého výzkumu v rámci projektu TAČR realizovaného na katedře matematiky v letech 2019-2022, který se zaměřil na specifikaci ukazatelů popisujících předpoklady žáka k řešení úloh v matematice - do těchto ukazatelů byla zahrnuta matematická citlivost, matematická tvořivost, čtenářská gramotnost, počtářská dovednost, pracovní paměť, tendence k užití algoritmu, sebeposouzení a motivace k učení se matematice. Monografie se zabývá důvody zařazení těchto ukazatelů a jejich přesným vymezením pro potřeby diagnostiky, neboť hlavním výstupem zde prezentovaného výzkumu je certifikovaná diagnostická sada, která učiteli umožní stanovit možná rizika, která žákům mohou bránit v úspěšném řešení úloh. Nedílnou součástí monografie jsou i náměty pro práci se žáky, které mohou sloužit ke zmírnění těchto rizik.

Kniha je k dostání zde.

Informace o diagnostické sadě (včetně certifikované metodiky ke stažení) jsou k dispozici na webu projektu.