Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP
 • Pozice:
  tajemník katedry (KMA)
  odborný asistent (KMA)
 • Kontakt:
  Pasteurova 15,
  400 96
  Ústí nad Labem
  kancelář č. 7.16 (CPTO)
 • Telefon:
  475 28 6688
 • Email:
 • Konzultační hodiny:
  Úterý 8:00-9:00 a 13:00-14:00
  Čtvrtek 10:00-11:00
  Konzultace jsou možné i v jiné dny a časy po předchozí dohodě e-mailem. Je možno konzultovat i online (konzultační místnost: https://gaia.ki.ujep.cz/b/luc-ied-b0c-yyd).
 • Úřední hodiny:
  dle předchozí dohody e-mailem

Aktuálně


Přítomnost na katedře

v období 20. 3.-26. 3. 2023

 • pondělí: 6:30-16:00
 • úterý: 7:30-16:30
 • středa: 7:30:15:00
 • čtvrtek: 6:30-12:00
 • pátek: home office
 • sobota: ---

Pro studenty

Prezenční studium

Analytická geometrie

 • informace o předmětu

Analýza a vizualizace podnikových dat II

Analýza a vizualizace podnikových dat IV

 • informace o předmětu

Časové řady (KMA/CAS)

Pokročilé statistické metody (KMA/PSM)

 • informace o předmětu
 • soubory ze cvičení: chí kvadrát test (2. týden, zadání), neparametrické metody (5. týden, úlohy, data)

Matematická analýza II (KMA/MA2)

Úvod do teorie měření (KMA/UTM)

Kombinované studium

 


Odborné

Odborné zaměření: statistické zpracování dat, teorie integrálu, absolutní spojitost

Projekty

 • TAČR TL02000200 Diagnostika příčin neúspěchů žáka při řešení úloh z matematiky a návrh opatření k jejich odstranění (období: 2019–2022) – člen řešitelského týmu, statistik

 • Repetitorium z matematiky (v rámci KA07 projektu U21, období: 2017–2019) – člen řešitelského týmu

 • Aplikace absolutní spojitosti do teorie integrálu (projekt SGS UJEP, období: 2014–2015) – hlavní řešitel

Publikační činnost

 • Lucie Loukotová. Absolute continuity with respect to a subset of an interval. Comment.Math.Univ.Carolin. 58,3 (2017), 327-346. DOI: 10.14712/1213-7243.2015.213
 • Eisenmann, Petr a Lucie Loukotová. Překvapující úlohy aneb paradoxy. Matematika, Fyzika, Informatika. 21,3 (2011), 137-144.


Ostatní

Poster Přímkové plochy

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: