V pořadí druhé udílení Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UJEP přineslo ocenění i třem studentům katedry matematiky.

V oblasti matematiky a informatiky byly oceněny práce Bc. Jakuba Floriána a Mgr. Tomáše Urbana.

Bc. Jakub Florián se ve své bakalářské práci Analýza sítí v R zaměřil na implementaci analýzy sítí v jazyce R a její využití pro účely vyhodnocení dat z Twitteru, Wikipedie a Informačního systému VaVaI.

Mgr. Tomáš Urban v rámci své diplomové práce Úlohy z modulární aritmetiky vytvořil studijní text a pracovní listy, které studentům středních škol přibližují aplikace modulární aritmetiky do kryptografie.

Cenu děkana v oblasti geografie obdržela Bc. Lucie Kabelová za svou bakalářskou práci Porovnání přesnosti metodik tvorby Plánů pokrytí ZZS pro Ústecký kraj. Ta se na příkladu Ústeckého kraje věnovala porovnání dvou metodik tvorby plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby.