Ústecký kraj zavádí náborový příspěvek ve výši 200 000 Kč pro učitele, kteří nastoupí na střední školy zřizované Ústeckým krajem.

Příjemce:

  • je učitelem předmětů matematika, chemie, fyzika, anglický jazyk, německý jazyk, informatika,
  • musí splňovat všechny předpoklady pro výkon činnosti učitele střední školy dle zákona č. 563/2004 Sb.,
  • nastoupil do pracovního poměru nejdříve 1. 8. 2023,
  • nebyl bezprostředně před nástupem na pracovní místo zaměstnán po dobu 3 let na pozici učitele v základní či střední škole na území Ústeckého kraje.

Podrobné informace naleznete na webu Ústeckého kraje.

Dále Ústecký kraj nabízí stipendia pro vysokoškolské studenty v prezenční formě studia. Informace ke stipendiím jsou k dispozici zde.