Zúčastněte se soutěže Zažij – vyfoť – pošli – vyhraj!, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta UJEP. Vyfoťte cokoli, co vás zaujalo během studia, a své fotky sdílejte na Facebooku nebo Instagramu PřF. Čekají na vás zajímavé ceny, včetně jednorázového stipendia.

Více informací najdete na stránce https://prf.ujep.cz/cs/15046/zazij-vyfot-posli-vyhraj