Hned dva studenti katedry matematiky byli oceněni při příležitosti předávání Cen rektora za rok 2023.

Stipendium starosty městského obvodu Ústí nad Labem-Severní Terasa získala Bc. Lucie Kabelová, studentka prvního ročníku navazujícího magisterského studia Učitelství geografie pro SŠ a Učitelství matematiky pro SŠ.

Bc. Lucie Kabelová je autorkou bakalářské práce Porovnání přesnosti metodik tvorby plánů pokrytí ZZS pro Ústecký kraj, která vznikla ve spolupráci UJEP se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje a Krajským úřadem Ústeckého kraje. Na příkladu Ústeckého kraje provádí porovnání dvou metodik tvorby plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby.  

Stipendium starostky městského obvodu Ústí nad Labem-Neštěmice obdržel Jakub Verner, student druhého ročníku bakalářského programu Matematika se zaměřením na vzdělávání a Fyzika se zaměřením na vzdělávání.

Jakub Verner se nad rámec svých studijních povinností podílel na přípravě a realizaci Letní školy matematiky a fyziky pro bezmála 40 nadaných žáků základních a středních škol ze severočeského regionu. Pro účastníky letní školy připravil studijní materiály, sérii experimentů a projektové workshopy. Do systému péče o talentované žáky se zapojuje i mimo tuto letní školu.