Slavnostní promoce PřF se bude konat 8. října 2021 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem.


Poplatek za promoci činí 500 Kč. Částku je třeba uhradit do 17. 9. 2021 bezhotovostně na bankovní účet UJEP ČSOB 260112295/0300, variabilní symbol 53201, specifický symbol je určen rodným číslem plátce bez čísla za lomítkem (do poznámky prosím uveďte PROMOCE).

V druhé polovině září najdete na webu PřF harmonogram promoce a bude Vám zaslána elektronická pozvánka s pokyny.