Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Poslední příspěvky uživatele Michaela Nedvědová

Diplomový seminář katedry matematiky v LS 2015/2016

Datum přidání: 20. 05. 2016
Diplomový seminář katedry matematiky v LS 2015/2016 proběhne v pondeli 27. 6. 2016 od 10,00 hodin v mistnosti CN 617. Případné dotazy zodpoví organizátor semináře RNDr. Martin Kuřil, Ph.D. Bakalářské práce: Příjmení Jméno Název práce Vedoucí... Celý příspěvek

Informace k promoci

Datum přidání: 26. 05. 2016
INFORMACE k PROMOCI Vážení absolventi, slavnostní promoce PřF se bude konat  30. 6. 2016 na zámečku Větruše. Poplatek za promoci činí 500 Kč . Částku je třeba uhradit do  24. 6. 2016 - bezhotovostně na bankovní účet UJEP   KB 107-5195930277/0100 , variabilní symbol  532007 , specifický symbol je určen rodným číslem plátce bez čísla... Celý příspěvek

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby 2016

Datum přidání: 26. 05. 2016
Termín státnic a obhajob je stanoven na čtvrtek 2. 6. 2016, místnost CN 616. Předběžný časový plán: 9:30 Bc. Jan Zeman - obhajoba DP (vedoucí práce doc. RNDr. Leo Boček, CSc./ oponent prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.) 10:15 Bc. Lenka Reháková - SZZ 11:00 Bc. Jan Zeman - SZZ 11:45 Bc. Petr Mentlík - SZZ 12:30 oběd 13:00 Kateřina Kopáčová - SZZ... Celý příspěvek

Harmonogram promocí 2016

Datum přidání: 28. 06. 2016
PROMOCE 30. 6. 2016 - zámeček Větruše Harmonogram 1. skupina 10:00 hod. bakalářké obory: Geografie Geografie střední Evropy Geografie – Historie Biologie 9.00 – 9.45 nácvik ceremoniálu s absolventy 9.45 – 10.00 příchod rodičů do sálu + stručné seznámení s průběhem promocí 10.00 – 11.00 PROMOCE 2. skupina 12:00 hod.... Celý příspěvek

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby v 08/2016

Datum přidání: 12. 07. 2016
Termín státnic a obhajob byl stanoven prof. Janem Malým na pátek 26. 8. 2016 v místnosti CN 616.    Předběžný program: 9:30 obhajoba - Michal Kouba 10:15 státnice - Jana Kasperová 11:00 státnice - Michal Kouba 11:45 státnice - Lucie Matulová   Prosím studenty o příchod alespoň 30 min. před konáním... Celý příspěvek

Kontrola indexů do 30. 9. - oznámení studentům

Datum přidání: 08. 09. 2016
  Oznámení studentům Žádám studenty, aby v průběhu měsíce září, nejpozději však do 30. 9. 2016, v úředních hodinách studijního oddělení předložili své studijní referentce studijní průkazy (indexy) k pravidelné kontrole po absolvovaném roce studia. Společné zápisy do vyšších roků studia se v akademickém... Celý příspěvek

Minimum 30 kreditních bodů - oznámení studentům 1. ročníků

Datum přidání: 29. 09. 2016
  Oznámení studentům 1. roku studia bakalářské studijní programy   Podle Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je nutné pro postup do druhého roku studia získat minimálně 30... Celý příspěvek

Imatrikulace nových studentů - oznámení studentům 1. ročníků

Datum přidání: 29. 09. 2016
IMATRIKULACE NOVÝCH STUDENTŮ Milé studentky, milí studenti, slavnostní imatrikulace, kterou budete uvedeni do studia, se bude konat ve středu 12. 10. 2016 od 10.00 ve velké aule v budově Přírodovědecké fakulty UJEP. Sraz studentů již v 9.00 hod. před velkou aulou! Prosíme, buďte dochvilní a nezapomeňte na společenský oděv! Všem studentům prvních ročníků PřF UJEP se v den... Celý příspěvek

Schůze katedry matematiky

Datum přidání: 03. 10. 2016
Dle dohody při posledním setkání členů katedry proběhne další schůze KMA dne 12. 10. od 14,15 hod. Celý příspěvek

Schůze KMA

Datum přidání: 15. 11. 2016
Dle dohody při posledním setkání členů katedry proběhne další schůze KMA dne 16. 11. od 14,15 hod. Celý příspěvek

Schůze KMA + vánoční besídka

Datum přidání: 22. 11. 2016
Dle dohody při posledním setkání členů katedry proběhne další schůze KMA dne 21. 12. od 14,30 hod. Následovat bude vánoční besídka. Celý příspěvek

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby v 01/2017

Datum přidání: 22. 11. 2016
Termín lednových státnic a obhajob byl stanoven prof. Janem Malým na středu 11. 1. 2017 od 9 hodin v místnosti CN 616.  Prosím studenty o příchod alespoň 30 min. před konáním zkoušky. Celý příspěvek

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby v 02/2017

Datum přidání: 24. 11. 2016
Termín únorových státnic a obhajob byl stanoven prof. Jiřím Cihlářem na středu 8. 2. 2017 od 10 hodin v místnosti CN 616 - studentka Lucie Matulová.  Prosím studentku Matulovou o příchod alespoň 60 min. před konáním zkoušky. Celý příspěvek

Motivační stipendium pro studenty všech oborů!

Datum přidání: 20. 12. 2016
  Motivační stipendium pro studenty všech oborů!   Kolegium děkana PřF na svém prosincovém zasedání schválilo přiznání tzv. motivačního stipendia (viz čl. 5, odst. 2 e) Stipendijního řádku PřF UJEP), tj. stipendia za splnění podmínek pro postup do druhého roku bakalářského studijního programu, studentům všech... Celý příspěvek

Schůze KMA v lednu

Datum přidání: 27. 12. 2016
Dle dohody při posledním setkání členů katedry proběhne další schůze KMA dne 12. 1. 2017 od 11 hod. Celý příspěvek

Diplomový seminář Katedry matematiky PřF UJEP – zimní semestr 2016/2017

Datum přidání: 03. 01. 2017
Diplomový seminář Katedry matematiky PřF UJEP – zimní semestr 2016/2017 pondělí 6. 2. 2017 od 10,00 v místnosti CN – 617   Bakalářské práce: Kreslová Andrea (OMLUVENA): Překládaný papír ve výuce matematiky, vedoucí BP - Dr. Přibyl, Malá Jana (OMLUVENA): Plochy a jejich modely, vedoucí BP - Mgr. Cibochová, Urban... Celý příspěvek

Den otevřených dveří UJEP

Datum přidání: 06. 01. 2017
Ve čtvrtek 26.1. proběhne celouniverzitní den otevřených dveří. Rámcový program pro PřF: 10:00-11:00 - přednáška Dr. Martina Švece o fakultě ve velké aule, 11:10-11:30 - přednáška Dr. Magdaleny Krátké s názvem Stručná historie teorie grafů, CN 616 (katedra matematiky), 11:00-14:00 - exkurze po vybraných katedrách.   Celý příspěvek

Katedra matematiky PřF hledá studenta (studentku) pro práci na vedení mimoškolního kurzu na matematickou gramotnost

Datum přidání: 11. 01. 2017
Katedra matematiky PřF hledá studenta (studentku) pro práci na vedení mimoškolního kroužku zaměřeného na matematickou gramotnost pro žáky 2. stupně ZŠ v rámci OPVVV projektu UJEP. (Studenti PF mají možnost se zapojit se žáky 1. stupně.) Bude se jednat o malou skupinu žáků II. stupně (cca 4 žáci), kroužek bude jednou týdně během školního roku v dětském domově Střekov.... Celý příspěvek

Únorová schůze katedry

Datum přidání: 13. 01. 2017
Dle dohody na posledním setkání členů katedry proběhne další schůze KMA dne 22. 2. 2017 od 14,30 hod. Celý příspěvek

Informace k promoci

Datum přidání: 16. 01. 2017
                                                                                                  Informace k promoci   Vážení absolventi,   slavnostní promoce PřF se bude... Celý příspěvek

Poslední den pro úhradu poplatku - Promoce

Datum přidání: 16. 01. 2017
  Informace k promoci   Vážení absolventi,   slavnostní promoce PřF se bude konat  29. 3. 2017 na zámečku Větruše.   Poplatek za promoci činí 500,-Kč.  Částku je třeba uhradit do 28. 2. 2017 bezhotovostně na bankovní účet UJEP KB 107-5195930277/0100, variabilní symbol 532008, specifický symbol je určen... Celý příspěvek

Oznámení studentům - stipendia 2016/2017

Datum přidání: 01. 02. 2017
Oznámení studentům Rozhodnutí o sociálních, ubytovacích, mimořádných, motivačních a prospěchových stipendiích na ak. rok 2016/17 si můžete vyzvednout od 31. ledna na studijním oddělení u své studijní referentky.  Celý příspěvek

Zajímavá nabídka pro student(k)y

Datum přidání: 07. 02. 2017
Hledáme studenta, který by působil jako asistent při kurzu pro šikovné žáky 5. tříd ZŠ, kteří se připravují na přijímačky na osmileté gymnázium. Kurz vede dr. M. Krátká a probíhá každý čtvrtek od 9. 2. do 6. 4., vždy od 16:15 do 18:00. Tato činnost bude honorována mimořádným stipendiem (cca 1000-1500 Kč). Pokud byste měli o tuto pozici... Celý příspěvek

Harmonogram promocí 2017

Datum přidání: 09. 03. 2017
Vážení studenti, harmonogram promocí je Vám k dispozici na http://bit.ly/2nlNzhW . S pozdravem Nedvědová Celý příspěvek

Březnová schůze katedry

Datum přidání: 09. 03. 2017
Dle dohody na posledním setkání členů katedry proběhne další schůze KMA dne 22. 3. 2017 od 14,15 hod. Celý příspěvek

Dubnová schůze katedry

Datum přidání: 24. 03. 2017
Dle dohody na posledním setkání členů katedry proběhne další schůze KMA dne 12. 4. 2017 od 14,15 hod. Celý příspěvek

Květnová schůze katedry

Datum přidání: 13. 04. 2017
Dle dohody na posledním setkání členů katedry proběhne další schůze KMA dne 24. 5. 2017 od 14,30 hod. Celý příspěvek

Soutěž o grafický návrh zná vítěze

Datum přidání: 24. 04. 2017
Vážení studenti, v soutěži o grafický návrh obrázku, který bude použit na úvodní stránce webu kma.ujep.cz, zvítězil student Štěpán Tuček. Děkujeme všem ostatním soutěžícím za zaslané návrhy.  Odměnou pro vítěze je pytlík dobrých bonbónů a zajímavá kniha - Vopěnkův Úhelný... Celý příspěvek

termíny SZZ a obhajob

Datum přidání: 12. 05. 2017
Vážené studentky a studenti, dovolte, abych Vás tímto informovala o termínech SZZ a obhajob diplomových a bakalářských prací, jak byly stanoveny předsedou zkušební komise, prof. Janem Malým. Květnové obhajoby se budou konat v pátek 26. 5. 2017 od 9:00, prosím o příchod nejpozději v 8:30 do CN616. Květnové státnice se budou konat v pátek 26.... Celý příspěvek

Časový harmonogram obhajob a státnic 26. 5. 2017

Datum přidání: 19. 05. 2017
Vážení studenti, prosím, vezměte na vědomí orientační časový harmonogram obhajob a státnic 26. května 2017: Obhajoby: (8,30  příchod studentů - příprava techniky v CN616 s Dr. Přibylem) 9:00   Petr Mentlík 9:40   Lenka Reháková 10:20  Petra Vorlová 11:00  přestávka Státnice (studenti dostanou otázky půl... Celý příspěvek

Diplomový seminář katedry matematiky – LS 2016/2017

Datum přidání: 30. 05. 2017
Milí kolegové, diplomový seminář Katedry matematiky PřF se bude v letním semestru 2016/2017 konat v úterý 27. 6. 2017 od 10,00 v mistnosti CN 617. Všichni jste srdečně zváni. Níže je uveden časový rozpis diplomového semináře.   S pozdravem Martin Kuřil   Diplomový seminář Katedry matematiky PřF UJEP –... Celý příspěvek

Informace k promoci

Datum přidání: 31. 05. 2017
Vážení absolventi, slavnostní promoce PřF se bude konat  27. 6. 2017 na zámečku Větruše. Poplatek za promoci činí 500 Kč. Částku je třeba uhradit do 20. 6. 2017 bezhotovostně na bankovní účet UJEP ČS 100200392/0800, variabilní symbol 532009, specifický symbol je určen rodným číslem plátce bez čísla za lomítkem (do poznámky... Celý příspěvek

Úhrada poplatku 500 Kč za promoci

Datum přidání: 31. 05. 2017
Vážení absolventi, slavnostní promoce PřF se bude konat  27. 6. 2017 na zámečku Větruše. Poplatek za promoci činí 500 Kč. Částku je třeba uhradit do 20. 6. 2017 bezhotovostně na bankovní účet UJEP ČS 100200392/0800, variabilní symbol 532009, specifický symbol je určen rodným číslem plátce bez čísla za lomítkem (do poznámky... Celý příspěvek

Časový harmonogram státnic na 8. 6. 2017

Datum přidání: 05. 06. 2017
Vážení studenti, vezměte, prosím, na vědomí, že orientační časový plán státních závěrečných zkoušek na 8. 6. 2017  (studenti dostanou otázky půl hodiny předem) byl předsedou komise stanoven takto: 9,00 Kateřina Kučerová 9,45 Jana Vojtěchová 10,30 Jan Steinsdörfer   11,15 - 12,30 přestávka, pauza na oběd  ... Celý příspěvek

Doktorandský seminář

Datum přidání: 08. 06. 2017
Doktorandský seminář se bude konat ve středu 14. 6. 2017 od 11,30 do 13 hod. v zasedačce KMA, místnost CN 616.   Celý příspěvek

Harmonogram promocí 2017

Datum přidání: 22. 06. 2017
Vážení studenti, promoce PřF se budou konat 27.6.2017 na Větruši, časový harmonogram je uveden v odkazu níže.  https://docs.google.com/document/d/1V7so1XHLPvroBaKDqmNBLwwki77D36xzytDyx6wInKU/edit?usp=sharing   S přátelským pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

srpnový termín obhajob a státnic

Datum přidání: 03. 07. 2017
Vážení studenti, termín obhajob a SZZ byl prof. Malým stanoven na pátek 25. 8. 2017. Orientační časový harmonogram bude včas uveřejněn na tomto webu. S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Časový harmonogram obhajob a státnic 25. 8. 2017

Datum přidání: 27. 07. 2017
Vážení studenti, vezměte, prosím, na vědomí, že orientační časový plán státních závěrečných zkoušek a obhajob na pátek 25. 8. 2017  byl předsedou komise stanoven takto: 9:00    obhajoba Štěpán Tuček (příchod nejpozději v 8,30) 9:45    SZZ Pavla Machová 10:30  SZZ Štěpán Tuček 11:15  SZZ Lucie Matulová... Celý příspěvek

Upozornění pro studenty bakalářského studia prezenční formy

Datum přidání: 30. 08. 2017
Upozornění pro studenty bakalářského studia prezenční formy (netýká se jednooborové Geografie a Geografie střední Evropy)   Od akademického roku 2017/2018 výuku anglického jazyka pro PřF zajišťuje Centrum jazykové přípravy PF UJEP. V důsledku této změny do studijních plánů přibyl modul „Anglický jazyk“ s kódy... Celý příspěvek

Sociální stipendium - změna

Datum přidání: 18. 09. 2017
Vážení studenti, prosím, věnujte pozornost tomuto odkazu: https://docs.google.com/document/d/1NWCS-JUgg38r6VC4AAcYMnW4vkmORLDdlFslSk032sA/edit   S pozdravem Michaela Nedvědová, sekretariát KMA Celý příspěvek

1. rok studia - limit 30 kreditních bodů

Datum přidání: 22. 09. 2017
Vážení studenti, věnujte prosím pozornost informaci uvedené  v tomto odkazu . Celý příspěvek

Kontroly indexů - oznámení studentům

Datum přidání: 22. 09. 2017
Vážení studenti, věnujte prosím pozornost informaci uvedené v tomto odkazu: https://docs.google.com/document/d/1N9CjTfnG2QF6O4Tjn0h2UGe5fAwIfr4IK1-yv395lgE/edit   S pozdravem Nedvědová   Celý příspěvek

Imatrikulace  nových studentů

Datum přidání: 27. 09. 2017
Imatrikulace  nových studentů   Milé studentky, milí studenti, slavnostní imatrikulace, kterou budete uvedeni do studia, se bude konat ve středu 11. 10. 2017 od 15.00 ve velké aule v budově Přírodovědecké fakulty UJEP. Složením akademického slibu se stáváte členy akademické obce fakulty. Sraz studentů již ve 14 .00 hod . před velkou aulou !!!... Celý příspěvek

Říjnová schůze katedry

Datum přidání: 03. 10. 2017
Dle dohody na posledním setkání členů katedry proběhne další schůze KMA dne 11. 10. 2017 od 14 hod. Celý příspěvek

ZMĚNA - termín listopadové schůze katedry

Datum přidání: 12. 10. 2017
Vážení členové katedry, termín listopadové schůze byl na základě pokynů VK změněn, a to na 22. 11. 2017 od 14 hod. Prosím, vezměte změnu na vědomí.   S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Termín SZZ v únoru 2018

Datum přidání: 23. 11. 2017
Vážení studenti, termín SZZ byl předsedou komise, prof. Janem Malým, stanoven na středu 7. 2. 2018 od 10:00, zadávání otázek v 9:30, učebna CN 616. Prosím, dostavte se s dostatečným předstihem. S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Termín prosincové schůze katedry matematiky spojená s vánočním posezením

Datum přidání: 23. 11. 2017
Dobrý den, termín prosincové schůze katedry, na kterou plynule naváže předvánoční posezení členů katedry, byl naplánován na středu 20. 12. 2017, začátek ve 14 hodin. S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Termín lednové schůze katedry

Datum přidání: 20. 12. 2017
Lednová schůze katedry se bude konat 18. ledna 2018 od 12 do 13 hod.  Celý příspěvek

Únorová schůze katedry

Datum přidání: 18. 01. 2018
Vážení členové katedry, únorová schůze katedry se bude konat 14. února 2018 od 14 hod. v CN 616.  S pozdravem Michaela Nedvědová   Celý příspěvek

informace k promoci PřF

Datum přidání: 31. 01. 2018
Informace k promoci   Vážení absolventi,   slavnostní promoce PřF se bude konat  21. 3. 2018 na zámečku Větruše.   Poplatek za promoci činí 500 Kč . Částku je třeba uhradit do 28. 2. 2018 bezhotovostně na bankovní účet UJEP ČS 100200392/0800 , variabilní symbol 532010 , specifický symbol je určen rodným číslem plátce bez... Celý příspěvek

Březnová schůze katedry

Datum přidání: 15. 02. 2018
Vážení členové katedry, březnová schůze katedry se bude konat 14. března 2018 od 14 hod. v CN 616.  S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Dubnová schůze katedry

Datum přidání: 15. 03. 2018
Vážení členové katedry matematiky, dle dohody se bude dubnová schůze konat ve středu 18. 4. 2018 od 14 hod.  S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Květnová schůze katedry - ZMĚNA!

Datum přidání: 19. 04. 2018
Vážení členové katedry, květnová schůze katedry se bude konat 24. května 2018 od 10 hod. v CN 616.  S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

SZZ a obhajoby v červnu 2018

Datum přidání: 15. 05. 2018
Vážení studenti, termíny obhajob s státnic na katedře matematiky byly prof. Janem Malým stanoveny na 1. 6. a 8. 6. 2018, vždy od 9 hod. v učebně CN616. Vzhledem k nutné ochraně osobních údajů není možné jmenný seznam přihlášených studentů vyvěsit na našich stránkách. Děkuji za pochopení. S pozdravem Michaela Nedvědová, sekretariát KMA Celý příspěvek

Červnová schůze katedry

Datum přidání: 24. 05. 2018
Vážení členové katedry matematiky, dle dohody se bude červnová schůze konat ve středu 13. 6. 2018 od 12,30 hod. v CN 616.  S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Info pro studenty

Datum přidání: 06. 06. 2018
Vážení studenti, vzhledem k tomu, že 28. 6. 2018 jsou promoce, bude na studijním oddělení zavřeno. Vše potřebné (BP+DP+přihlášky na srpen) můžete odevzdat ještě v pátek 29. 6. 2018 do 14.00 hod. Děkuji.   Hezký den. S pozdravem Renata Postlová Celý příspěvek

Zářijová schůze katedry

Datum přidání: 13. 06. 2018
Vážení členové katedry matematiky, dle dohody se bude zářijová schůze konat ve čtvrtek 13. 9. 2018 od 10,00 hod. v CN 616.    S pozdravem a přáním hezkého léta Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby v srpnu 2018

Datum přidání: 16. 07. 2018
Vážení studenti, termín obhajob s státnic na katedře matematiky byl panem prof. Malým stanoven na 31. 8. 2018 od 9 hod. v učebně CN616. Dostavte se, prosím, 30 min. před zahájením zkoušky. Vzhledem k nutné ochraně osobních údajů není možné jmenný seznam přihlášených studentů vyvěsit na našich stránkách. Děkuji za... Celý příspěvek

ZMĚNA - začátek zářijové schůze katedry

Datum přidání: 27. 08. 2018
Vážení kolegové, prosím, vezměte na vědomí, že schůze katedry dne 13. 9. 2018 začne už v 9 hodin. Hezké dny, s pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Říjnová schůze katedry

Datum přidání: 17. 09. 2018
Vážení kolegové, říjnová schůze katedry se bude konat 10. 10. 2018 od 13:00 hodin. S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Imatrikulace  studentů PřF

Datum přidání: 01. 10. 2018
Imatrikulace  studentů PřF Milé studentky, milí studenti, slavnostní imatrikulace, kterou budete uvedeni do studia, se bude konat ve středu 10. 10. 2018 od 13.30 ve velké aule (České mládeže 8). Složením akademického slibu se stáváte členy akademické obce fakulty. Sraz studentů již ve 12.30 hod . před velkou aulou !!! Všem studentům prvních ročníků... Celý příspěvek

Říjnová schůze katedry - změna termínu

Datum přidání: 08. 10. 2018
Vážení kolegové, pozor změna, říjnová schůze katedry se bude konat ve středu 10. 10. 2018 od 13:00 hodin. S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Listopadová schůze katedry

Datum přidání: 11. 10. 2018
Vážení členové katedry, listopadová schůze katedry se bude konat 14. 11. 2018 od 13:00 hodin. S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Termín SZZ na leden 2019

Datum přidání: 21. 11. 2018
Dobrý den, termín SZZ byl stanoven prof. Janem Malým na čtvrtek 31. 1. 2019 od 9,30 hod. v CN 616. Prosím přihlášeného studenta, aby se dostavil alespoň 30 min. před konáním zkoušky.   S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Lednová schůze katedry matematiky

Datum přidání: 02. 01. 2019
Vážení členové katedry, lednová schůze se bude konat 29. 1. 2019 od 9:00 hodin.   S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Únorová schůze katedry

Datum přidání: 30. 01. 2019
Vážení členové katedry, únorová schůze se bude konat 20. 2. 2019 od 13:00 hodin.   S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Březnová schůze katedry - pozor změna!

Datum přidání: 22. 02. 2019
Vážení členové katedry, březnová schůze se bude konat 13. 3. 2019 od 13:00 hodin.   S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Sportovní den rektora UJEP - rektorské volno

Datum přidání: 26. 03. 2019
Vážení studenti, v souvislosti s konáním Sportovního dne rektora 10. dubna 2019 vyhlašuje rektor UJEP rektorské volno. Věřím, že této skutečnosti využijete pro účast na této akci.   S pozdravem RNDr. Martin Švec, Ph. D. proděkan pro studium Celý příspěvek

Dubnová schůze katedry

Datum přidání: 05. 04. 2019
Vážené kolegyně a kolegové, dubnová schůze katedry se uskuteční ve středu 10. 4. od 13 hodin. S pozdravem Petr Eisenmann   Celý příspěvek

Květnová schůze katedry

Datum přidání: 23. 04. 2019
Vážení členové katedry, květnová schůze se bude konat v pondělí 20. 5. 2019 od 9 hodin.   S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Červnová schůze katedry + posezení

Datum přidání: 02. 05. 2019
Vážení členové katedry, termín červnové schůze katedry byl stanoven na pondělí 24. 6. 2019 od 9 hodin.  Od 15 hod. navážeme posezením s prof. Jiřím Cihlářem a doc. Leo Bočkem.    S přátelským pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Termín SZZ a obhajob na červen 2019

Datum přidání: 13. 05. 2019
Dobrý den, termín SZZ a obhajob byl stanoven předsedou komise prof. Malým na pondělí 3. 6. 2019 od 9,00 hod. v CN 616. Prosím přihlášené studenty, aby se dostavili alespoň 30 min. před konáním zkoušky. Orientační časový rozpis bude studentům sdělen individuálně e-mailem.   S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Informace k promoci

Datum přidání: 28. 05. 2019
Vážení absolventi, slavnostní promoce PřF se bude konat  26. 6. 2019 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem. Poplatek za promoci činí 500 Kč. Částku je třeba uhradit do 17. 6. 2019 bezhotovostně na bankovní účet UJEP ČSOB 260112295/0300, variabilní symbol 532013, specifický symbol je určen rodným číslem plátce bez čísla za... Celý příspěvek

Zářijová schůze katedry

Datum přidání: 27. 06. 2019
Vážení členové katedry,  zářijová schůze katedry se uskuteční 12. 9. 2019 od 9:00 v CN 616. S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Termín zářijových SZZ a obhajob

Datum přidání: 23. 07. 2019
Vážení studenti, termín zářijových SZZ a obhajob byl předsedou komise, prof. Janem Malým, stanoven na čtvrtek 5. 9. 2019, konat se budou v CN 616. Orientační časový plán bude včas oznámen.   S pozdravem a přáním hezkých letních dnů Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Info pro studenty - karta studenta

Datum přidání: 09. 09. 2019
MIMOŘÁDNÝ VÝDEJ A REVALIDACE KARET proběhne ve dnech 12. 10. 2019 a 9. 11. 2019 od 7 do 14 hod. Celý příspěvek

Říjnová schůze katedry

Datum přidání: 13. 09. 2019
Vážení členové katedry, říjnová schůze se bude konat 9. 10. od 13 hod. v CN 616. S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Listopadová schůze katedry

Datum přidání: 16. 10. 2019
Vážení členové katedry, vezměte, prosím, na vědomí, že listopadová schůze katedry se uskuteční 13. 11. 2019 od 13 hod. v CN 616.  S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Prosincová schůze katedry

Datum přidání: 18. 11. 2019
Vážení členové katedry, vezměte prosím na vědomí, že prosincová schůze katedry se uskuteční ve středu 18. 12. 2019 od 13,00 do 14,00 hod. v CN 616.   S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

termín SZZ v lednu 2020

Datum přidání: 22. 11. 2019
Vážení studenti, termín SZZ a obhajob byl stanoven předsedou komise prof. Malým na čtvrtek 9. 1. 2020 od 9,00 hod. v CN 616. Prosím přihlášené studenty, aby se dostavili alespoň 30 min. před konáním zkoušky. Orientační časový rozpis bude studentům sdělen individuálně e-mailem.   S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Pozvánka

Datum přidání: 06. 12. 2019
Pozvánka na shromáždění akademické obce Přírodovědecké fakulty UJEP Předsedkyně AS PřF UJEP svolává dle čl. 4, odst. 4c JŘ AS PřF UJEP shromáždění akademické obce Přírodovědecké fakulty UJEP. Shromáždění akademické obce proběhne 18. 12. 2019 od 14 h ve velké aule (CA-NA). Všichni členové akademické i neakademické obce jsou... Celý příspěvek

Lednová schůze katedry

Datum přidání: 02. 01. 2020
Vážení členové katedry, vezměte prosím na vědomí, že lednová schůze katedry se uskuteční ve čtvrtek 16. 1. 2020 od 10,00 do 11,30 hod. v CN 616. Přeji Vám vše jen to nejlepší do nového roku. S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Únorová schůze katedry - pozor, v CN 640!

Datum přidání: 17. 01. 2020
Vážení členové katedry, únorová schůze se bude konat 19. 2. 2020 od 13 hodin výjimečně v CN 640.   S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Březnová schůze katedry - místo konání bude upřesněno

Datum přidání: 21. 02. 2020
Vážení členové katedry, březnová schůze katedry se bude konat ve středu 18. 3. 2020 od 13 hodin, místo konání bude včas upřesněno.   S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Termín SZZ a obhajob KP v červnu 2020

Datum přidání: 20. 05. 2020
Vážení studenti, termín SZZ a obhajob KP byl stanoven předsedou komise prof. Malým na čtvrtek 25. 6. 2020 od 9,00 hod. v CN 617. Prosím přihlášené studenty, aby se dostavili alespoň 30 min. před konáním zkoušky. Orientační časový rozpis bude sdělen individuálně e-mailem. S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Termín SZZ a obhajob v září 2020

Datum přidání: 22. 06. 2020
Vážení studenti, termín SZZ a obhajob byl stanoven předsedou komise prof. Janem Malým na pátek 4. 9. 2020. Místem konání bude zasedací místnost 7.17 v 7. patře nové budovy CPTO na adrese Pasteurova 15. Prosím Vás, abyste se dostavili v dostatečném předstihu před konáním SZZ nebo obhajoby. Technickou podporu Vám poskytne Dr. Jiří Přibyl, který je... Celý příspěvek

Příkaz děkana č. 7/2020 K odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Datum přidání: 08. 07. 2020
Vážení kolegové, rád bych Vás informoval, že 1. 7. 2020 vešel v platnost příkaz děkana č. 7/2020 K odevzdávání bakalářských a diplomových prací . Tento příkaz ruší platnost příkazu č. 3/2020 stejného názvu. Nový příkaz se od předchozího liší v těchto věcech: (1) Do závěrečné práce se... Celý příspěvek

Promoce PřF

Datum přidání: 08. 07. 2020
Vážení studenti,  promoce PřF se budou konat 16. 10. 2020 v muzeu. Podrobnější informace zveřejní studijní oddělení PřF.   Celý příspěvek

Zářijová schůze katedry - nový termín

Datum přidání: 11. 08. 2020
Zářijová schůze katedry se bude konat ve čtvrtek 24. 9. 2020 od 10 hod. v nové zasedací místnosti 7.17 v CPTO. Celý příspěvek

Termín SZZ a obhajob v lednu 2021

Datum přidání: 10. 12. 2020
Vážení studenti, termín SZZ a obhajob byl stanoven předsedou komise prof. Janem Malým na čtvrtek 14. 1. 2021. Místem konání bude zasedací místnost 7.17 v 7. patře nové budovy CPTO na adrese Pasteurova 15. Přeji Vám hodně štěstí! S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Termín SZZ a obhajob v červnu 2021

Datum přidání: 10. 05. 2021
Vážení studenti, termín SZZ a obhajob na KMA byl stanoven předsedou komise prof. Janem Malým na pátek 18. 6. 2021 od 9 hodin. Místem konání bude zasedací místnost 7.17 v 7. patře nové budovy CPTO na adrese Pasteurova 15. Přeji Vám hodně štěstí! S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Termín SZZ a obhajob v září 2021

Datum přidání: 10. 08. 2021
Vážení studenti, termín SZZ a obhajob na KMA byl stanoven předsedou komise doc. Petrem Eisenmannem na středu 1. září 2021 od 9 hodin. Místem konání bude zasedací místnost 7.17 v 7. patře nové budovy CPTO na adrese Pasteurova 15. Přeji Vám hodně štěstí! S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Repetitorium matematiky - test 14. 9. 2021, výsledky

Datum přidání: 14. 09. 2021
Dobrý den, studenti uvedení níže jejich os. čísly uspěli u prvního testu z Repetitoria matematiky (14. 9. 2021): F21205 St95133/ F21057 F21217 F21054 F21135   Úspěšní studenti si musí zapsat předmět v IS STAG jako ne narozvrhovanou akci. Zápočet bude v příštím týdnu zanesen do systému. Ostatní studenti si... Celý příspěvek

Repetitorium matematiky - test 17. 9. 2021, výsledky

Datum přidání: 17. 09. 2021
Dobrý den, studenti uvedení níže jejich os. čísly uspěli u druhého testu z Repetitoria matematiky (17. 9. 2021): st 95132/ F21056 F21070 F21356 F21166 st 95147/ F21077 st 95140/ F21066 F21085   Úspěšní studenti si musí zapsat předmět v IS STAG jako ne narozvrhovanou akci. Zápočet bude v příštím týdnu zanesen do... Celý příspěvek

Studovna KMA pro studenty

Datum přidání: 27. 10. 2021
Vážení studenti, studovna KMA v CPTO - 7.17 je vám k dispozici od 1. 11. 2021 v těchto dnech: PO 12-15 (služba: Gabriela Dědková), 15-19 (služba: Štefan Masič) ÚT 15-19 (Štefan Masič) ČT  8-10 (Štefan Masič), 12-16 (Gabriela Dědková)   S pozdravem Michaela Nedvědová   Celý příspěvek

Žádosti o katederní stipendia

Datum přidání: 22. 11. 2021
Vážení studenti, katedra matematiky přijímá žádosti o katederní stipendia za rok 20/21, a to do 30.11. 2021, více: https://kma.ujep.cz/pro-studenty/stipendium   S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Mimořádná katederní stipendia

Datum přidání: 22. 11. 2021
Vážení studenti, termín 30.11. 2021 je poslední den pro přijímání žádostí o mimořádná katederní stipendia.   S pozdravem Michaela Nedvědová Celý příspěvek

Termín SZZ a obhajob v červnu 2022

Datum přidání: 10. 05. 2022
termín konání: čtvrtek 16. 6. 2022 čas zahájení programu: 13.00 místo konání: zasedací místnost katedry matematiky (CP-7.17 v 7. podlaží CPTO) Celý příspěvek

Obhajoba disertační práce

Datum přidání: 12. 05. 2022
termín konání: středa 25. 5. 2022 čas zahájení programu: 10:30 místo konání: zasedací místnost katedry matematiky (CP-7.17 v 7. podlaží CPTO) Celý příspěvek

Promoce PřF 2022, termín a platba

Datum přidání: 13. 05. 2022
Letní promoce absolventů PřF se uskuteční ve středu 29. 6. 2022 od 10.30 hod. v červené aule MFC. Více informací a termín úhrady - https://prf.ujep.cz/cs/promoce Celý příspěvek

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: