V pátek 9. února 2024 se konal na Katedře matematiky Přírodovědecké fakulty UJEP tradiční diplomový seminář, který se konává dvakrát ročně, vždy ve zkouškovém období zimního a letního semestru.

Celkem 11 studentů katedry matematiky představilo přítomným své rozpracované bakalářské práce. Jeden student referoval o své semestrální práci. Kromě studentů jsou tradičními účastníky také členové katedry, samozřejmě mnohdy v roli vedoucího kvalifikační práci či konzultanta. Tentokrát se semináře účastnili také odborníci z praxe, kteří se podílejí na profesně orientovaném studijním programu, který cílí na data science.

Přednesené referáty ukázaly širokou škálu témat, jimiž se studenti katedry matematiky ve svých kvalifikačních pracích zabývají. Studenti programu Matematika pro vzdělávání prezentovali práce zaměřené většinou didakticky, někdy ale i více matematicky, např. v oblasti topologie či kombinatoriky. Z referátů studentů programu Matematika ve firmách a veřejné správě bylo jasně vidět, že ve svých kvalifikačních pracích řeší reálné problémy vycházející z jejich praxe.

Všichni přítomní se mohli zapojit také aktivně, a to nejen v diskusi. Pod vedením prezentující studentky si mohli vyzkoušet trisekční pravítko a následně provést trisekci svého vlastního úhlu.

Díky za pěkné a zajímavé prezentace!

RNDr. Martin Kuřil, Ph.D.

studenti před tabuli s návodem na rýsování

pohled na ruce, které rýsují