Vážení studenti,

termín státnic a obhajob na katedře matematiky PřF byl stanoven na 13. června 2024, předběžně v čase od 9 do 17 hodin v CP 7.17 (zasedačka KMA). Časový plán bude upřesněn a rozeslán pozvánkou přihlášených studentům. 

Ústní část SZZ studentů MFS proběhne v odpoledních hodinách. 

S pozdravem Michaela Nedvědová

sekretariát KMA