Vážení kolegové,

rád bych Vás informoval, že 1. 7. 2020 vešel v platnost příkaz děkana č. 7/2020 K odevzdávání bakalářských a diplomových prací. Tento příkaz ruší platnost příkazu č. 3/2020 stejného názvu.

Nový příkaz se od předchozího liší v těchto věcech:

(1) Do závěrečné práce se opět vkládá zadání.

Studenti už mohou být přítomni na fakultě, a tak výtisku zadání nic nebrání.

(2) Student odevzdává pouze jeden výtisk.

Tento jeden, povinný výtisk je určen především pro obhajobu, aby do něj komise mohla nahlížet. Může být také použit pro vedoucího práce nebo oponenta pro vypracování posudku. V případě, že bude třeba další výtisk, zajistí ho příslušná součást. V takovém případě doporučuji minimalizovat náklady tisku (černobílý tisk, více stránek na jednu stranu papíru, oboustranný tisk nebo tisk na již nepotřebné papíry potištěné z jedné strany) a vedoucímu nebo oponentovi poskytnout zároveň PDF dokument (v té době již odevzdaný ve STAGu), ve kterém je grafika barevná.

Nenaléhejte, prosím, na studenty, aby odevzdávali více než jeden výtisk. Ve většině případů je to zbytečné, neekonomické i neekologické.

Děkuji a zdravím,

Martin Švec

--

RNDr. Martin Švec, Ph.D.

proděkan pro studium | Vice-Dean for Studies

Přírodovědecká fakulta UJEP | Faculty of Science UJEP | +420 724 241 376