PROMOCE 30. 6. 2016 - zámeček Větruše

Harmonogram

1. skupina 10:00 hod.

bakalářké obory:
Geografie
Geografie střední Evropy
Geografie – Historie
Biologie
9.00 – 9.45 nácvik ceremoniálu s absolventy
9.45 – 10.00 příchod rodičů do sálu + stručné seznámení s průběhem promocí
10.00 – 11.00 PROMOCE

2. skupina 12:00 hod.

magisterské obory:
Geografie
Geografie – Historie SŠ
Biologie
Biologie – Společenské vědy SŠ
Počítačové modelování ve vědě a technice
Nanotechnologie
11.00 – 11.45 nácvik ceremoniálu s absolventy
11.45 – 12.00 příchod rodičů do sálu + stručné seznámení s průběhem promocí
12.00 – 13.00 PROMOCE

3. skupina 14:30 hod.

bakalářké obory:
Informační systémy
Aplikované nanotechnologie
Počítačové modelování ve fyzice a technice
Informatika – Anglický jazyk vz
Informatika – Technická výchova vz
Chemie – Geografie
Toxikologie a analýza škodlivin
13.30 – 14.15 nácvik ceremoniálu s absolventy
14.15 – 14.30 příchod rodičů do sálu + stručné seznámení s průběhem promocí
14.30 – 15.15 PROMOCE

Informace:

1. Promující se dostaví hodinu před vlastní promocí, tj. v 9.00 hod., 11.00 hod. a ve
13.30 hod.
2. Dostavte se prosím ve společenském oděvu. Po příchodu bude provedena prezence a
dostanete informace o vlastním průběhu promoce.
4. Rodinní příslušníci budou pozváni do sálu 15 minut před zahájením promoce
(počet míst v sále je omezen, doporučujeme pozvat 4 rodinné příslušníky)
4. Žádáme Vás o dochvilnost.

 

                                                              RNDr. Martin Švec Ph.D., proděkan pro studium