Upozornění pro studenty

bakalářského studia prezenční formy

(netýká se jednooborové Geografie a Geografie střední Evropy)

 

Od akademického roku 2017/2018 výuku anglického jazyka pro PřF zajišťuje Centrum jazykové přípravy PF UJEP. V důsledku této změny do studijních plánů přibyl modul „Anglický jazyk“ s kódy předmětů CJP/….

 

Plnění těchto předmětů se týká všech nových studentů a také studentů, kteří si v průběhu studia tento modul doposavad nesplnili.

 

Nadále ve studijních plánech zůstává NEAKTIVNÍ modul anglického jazyka s kódy KPRF/…., který tak slouží ke snadnější kontrole studia jak studentům ve vyšších ročnících, tak i studijním referentkám.