Letní promoce absolventů PřF se uskuteční ve středu 29. 6. 2022 od 10.30 hod. v červené aule MFC. Více informací a termín úhrady - https://prf.ujep.cz/cs/promoce