Diplomový seminář Katedry matematiky PřF UJEP – zimní semestr 2016/2017

pondělí 6. 2. 2017 od 10,00 v místnosti CN – 617

 

Bakalářské práce:

Kreslová Andrea (OMLUVENA): Překládaný papír ve výuce matematiky, vedoucí BP - Dr. Přibyl,

Malá Jana (OMLUVENA): Plochy a jejich modely, vedoucí BP - Mgr. Cibochová,

Urban Tomáš: Řešení matematických problémů z aritmetiky, vedoucí BP - Dr. Krátká,

Walterová Šárka (OMLUVENA): Modelování ve výuce matematiky, vedoucí BP - Dr. Přibyl,

Zemaník Jiří: Tvorba her použitelných k výuce matematiky, vedoucí BP - Dr. Kuřil.

Upozornění: Vystoupení Jiřího Zemaníka začne ve 12,45.

 

Diplomové práce:

Bc. Kučerová Kateřina: Druhá mocnina a její chápání žáky 2. stupně ZŠ, vedoucí DP - Dr. Krátká,

Bc. Mentlík Petr: Rozvíjení prostorové představivosti pomocí krychlové stavebnice (MCubes), vedoucí DP - Dr. Přibyl,

Bc. Steinsdörfer Jan: Vybrané diofantické rovnice a jejich řešení, vedoucí DP - Dr. Kuřil.