Dle dohody na posledním setkání členů katedry proběhne další schůze KMA dne 12. 4. 2017 od 14,15 hod.