Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Sborník příspěvků LŠMF

Sborník příspěvků Letní školy matematiky a fyziky, Litvínov 2021


Sborník příspěvků Letní školy matematiky a fyziky, 2018 - 2020

( tato stránka se neustále edituje a je doplňována dle aktuálního programu LŠ)

Sborník vznikl za podpory grantu MŠMT v rámci programu  "Podpora nadaných žáků základních a středních škol"  číslo 0031/7/NAD/2020, jehož řešitelem je Jednota českých matematiků a fyziků.

Editoři: Magdalena Krátká; Pavla Hofamanová

Sazba: Tomáš Urban


Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: