Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Matematika I - informace k výuce

Probíraná témata

Následující tabulka ukazuje probíranou látku na přednáškách. Cvičení mohou být oproti přednášce opožděna z důvodu odpadnutí výuky (státní svátky, aj.)

 Týden  Datum    Obsah přednášky
 1.  3. 10. Elementární funkce a jejich vlastnosti
 2. 10.10. Limita posloupnosti
 3. 17. 10. Součet řady
 4. 24. 10. Limita a spojitost funkce
 5. 31. 10. Derivace funkce, l'Hospitalovo pravidlo
 6. 7. 11. Průběh funkce
 7. 14. 11. Slovní úlohy na extrémy
 8. 21. 11. Taylorův polynom, diferenciál
 9. 28. 11. Riemannův určitý integrál, primitivní funkce, Newton – Leibnizova věta
 10. 5. 12. Integrace per partes, substituce, integrace racionálních funkcí
 11. 12. 12. Určitý integrál, obsah plochy
 12. 19. 12. Délka křivky, objem rotačního tělesa
 13. 2. 1. Nevlastní integrál

 

Úlohy probírané na cvičeních (typové úlohy)

 

Studijní materiály a další úlohy na procvičení

Další úlohy na procvičení (včetně výsledků)

 

Požadavky na zápočet

Matematika I (KMA/MT1, zápočet):

Zápočet bude udělen za splnění těchto podmínek: 80% docházka na cvičení, absolvování tří testů psaných v průběhu výuky v semestru a souhrnného testu ve zkouškovém období. Požadavky na splnění souhrnného testu jsou zde.

Matematika I (KMA/MAT1, zápočet a zkouška)

Zápočet bude udělen za splnění dvou podmínek: 80% docházky na cvičení, získání alespoň polovičního množství bodů ze tří testů psaných v průběhu výuky v semestru (v součtu). Zkouška bude udělena za získání alespoň 60% množství bodů ze zkouškového testu.

Zápočtové písemky

Všechny zápočtové písemky se píší v rámci cvičení.

Obsah zápočtových písemek

  • 1. písemka: funkce a jejich vlastnosti, limity posloupností a funkcí, součet řady
  • 2. písemka: použití derivace (průběh funkce, Taylorův polynom, extrémy)
  • 3. písemka: použití integrálu

Vzorové testy (zápočtová písemka)

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: