Seminář řešení matematických více méně středoškolských úloh se koná ve středu 4. 12. 2019 od 14:30 do 16:30 v CN 616.

Bližší informace a pozvánka