Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP
 • Pozice:
  zástupkyně vedoucího katedry (KMA)
  odborná asistentka (KMA)
 • Kontakt:
  Pasteurova 15,
  400 96
  Ústí nad Labem
  kancelář č. 7.15 (CPTO)
 • Telefon:
  475 28 - linka: 6685
 • Email:
 • Konzultační hodiny:
  Zimní semestr 2020/2021:
  Pondělí 10:45 -- 11:30 (pouze on-line po dohodě)
  Čtvrtek 10:00 -- 11:40 (pouze on-line po dohodě)
 • Úřední hodiny:

Odborné zaměření:

 • Ontogeneze a fylogeneze nekonečna
 • Teorie překážek a teorie didaktických situací
 • Klíčové kompetence ve výuce matematiky
 • Didaktický konstruktivizmus
 • Další vzdělávání učitelů, popularizace matematiky

INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE V ZIMNÍM SEMESTRU 2020/2021

bakalářské studium: 

 • Repetitorium matematiky: Výuka je řízena prostřednictvím moodle kurzu, kde je také odkaz na on-line výuku, která probíhá v rozvrhovaných časech (PO 12:00, ČT: 8:15).
 • Lineární algebra a geometrie I (přednáška): Výuka proběhne v rozvrhovaném čase, a to od 13:30 do 15:00. Předpokládá se, že studenti budou pracovat s doporučenými zdroji v samostudiu a při on-line výuce budeme nastudovanou teorii komentovat, dokazovat tvrzení nebo hledat ilustrace.

navazující magisterské studium:

 • Historie matematiky: Výuka je řízena prostřednictvím moodle kurzu, kde je také odkaz na on-line výuku, která probíhá v rozvrhovaných časech.
 • Průběžná pedagogická praxe: Výuka je řízena prostřednictvím moodle kurzu, kde je také odkaz na on-line výuku, která probíhá v rozvrhovaných časech Kombinovaného studia.
 • Didaktika matematiky I: Bude probíhat tzv. hybridní výuka, to znamená, že kdo bude chtít, může se účastnit kontaktní výuky, kdo nebude chtít být na kontaktní výuce, absolvujete on-line výuku, odkaz najdete v rácmi moodle kruzu, který je k předmětu přiřazen.
 • Didaktika matematiky III: Bude probíhat tzv. hybridní výuka, to znamená, že kdo bude chtít, může se účastnit kontaktní výuky, kdo nebude chtít být na kontaktní výuce, absolvujete on-line výuku, odkaz najdete v rácmi moodle kruzu, který je k předmětu přiřazen.
 • Moderní trendy ve vyučování: Výuka je řízena prostřednictvím moodle kurzu (bude vytvořen). Kontaktní výuka probíhá hybridní formou, tj. můžete využít přímé výuky nebo on-line výuky, která probíhá v rozvrhovaných časech.

Informace k vyučovaným předmětům:

 • Teorie množin (KMA/P230, KMA/P606) - Oblasti ke zkoušce
 • Didaktika matematiky II a III  - Otázky ke zkoušce
 • Lineární algebra a geometrie I (KMA/P101, KMA/P134) - vzorové zápočtové testy: 1ZPP_varJ, 1ZPP_varH, 2ZPP_varAR, 2ZPP_varBN
 • Lineární algebra a geometrie (KMA/P231, KMA/K231) - e-learningová podpora po přihlášení zde
 • Repetitorium matematiky - Soubor testů
 • Aplikační úlohy: Cílem je: vědět CO je aplikační úloha, KDY, JAK a PROČ ji zařadit do výuky, VYTVOŘIT "dobrou" aplikační úlohu. (To vše samozřejmě s vhodnými pomůckami včetně ICT). K dosažení tohoto cíle: rozhlédněte se po doporučené literatuře pro základní orientaci v tématu; vyberte tři úlohy z různých oblastí matemtiky a připravte si jejich rozbor; začněte tvořit své vlastní aplikační úlohy. Podporu najdete v moodle kurzu DM.

   

Publikační činnost naleznete zde 

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: