Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP
 • Pozice:
  zástupkyně vedoucího katedry (KMA)
  odborná asistentka (KMA)
 • Kontakt:
  Pasteurova 15,
  400 96
  Ústí nad Labem
  kancelář č. 7.15 (CPTO)
 • Telefon:
  475 28 - linka: 6685
 • Email:
 • Konzultační hodiny:
  Letní semestr: 2021/2022:
  Pondělí 10.00 -- 11:30
  Čtvrtek 13.45 -- 14:30
  Případně po dohodě, vždy je však doporučeno potvrdit konzultaci předem prostřednictvím emailu.
 • Úřední hodiny:

Odborné zaměření:

 • Ontogeneze a fylogeneze nekonečna
 • Proces řešení matematické úlohy
 • Concept Cartoons ve výuce matematiky
 • Teorie překážek a teorie didaktických situací
 • Klíčové kompetence ve výuce matematiky
 • Didaktický konstruktivizmus
 • Další vzdělávání učitelů, popularizace matematiky

INFORMACE K VÝUCE V ZIMNÍM SEMESTRU 2021/2022

Repetitorium z matematiky:

 • výuku zajišťuje Mgr. Jana Kasperová
 • garant může uznat zápočet, pokud:
  • zápočet jste získali po 15. 9. 2018

  • vyplníte tento formulář 
  • pokud jste plnili adpovídající předmět na jiné VŠ, pak ještě dodáte doklad o splnění a sylabus předmětu

Didaktika matematiky I a III:

 • výuka je podpořena moodle kruzem
 • výuka je realizována v těsném sepští s pedagogickými praxemi
 • Didaktika matematiky II a III  - Otázky ke zkoušce

Lineární algebra:

Další informace:

 • Teorie množin (KMA/P230, KMA/P606) - Oblasti ke zkoušce
 • Lineární algebra a geometrie I (KMA/P101, KMA/P134) - vzorové zápočtové testy: 1ZPP_varJ, 1ZPP_varH, 2ZPP_varAR, 2ZPP_varBN
 • Lineární algebra a geometrie (KMA/P231, KMA/K231) - e-learningová podpora po přihlášení zde
 • Repetitorium matematiky - Soubor testů
 • Aplikační úlohy: Cílem je: vědět CO je aplikační úloha, KDY, JAK a PROČ ji zařadit do výuky, VYTVOŘIT "dobrou" aplikační úlohu. (To vše samozřejmě s vhodnými pomůckami včetně ICT). K dosažení tohoto cíle: rozhlédněte se po doporučené literatuře pro základní orientaci v tématu; vyberte tři úlohy z různých oblastí matemtiky a připravte si jejich rozbor; začněte tvořit své vlastní aplikační úlohy. Podporu najdete v moodle kurzu DM.

Publikační činnost naleznete zde 

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: