Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP
 • Pozice:
  zástupkyně vedoucího katedry (KMA)
  odborná asistentka (KMA)
 • Kontakt:
  Pasteurova 15,
  400 96
  Ústí nad Labem
  kancelář č. 7.15 (CPTO)
 • Telefon:
  475 28 - linka: 6685
 • Email:
 • Konzultační hodiny:
  Letní semestr 2020/2021:
  Pondělí 13:30 -- 15:00
  Středa 14:00 -- 14:50
  Případně po dohodě, vždy je však doporučeno potvrdit konzultaci předem prostřednictvím emailu
 • Úřední hodiny:

Odborné zaměření:

 • Ontogeneze a fylogeneze nekonečna
 • Proces řešení matematické úlohy
 • Concept Cartoons ve výuce matematiky
 • Teorie překážek a teorie didaktických situací
 • Klíčové kompetence ve výuce matematiky
 • Didaktický konstruktivizmus
 • Další vzdělávání učitelů, popularizace matematiky

INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE V LETNÍM SEMESTRU 2020/2021

bakalářské studium: 

 • Teorie množin (přednáška + cvičení, prezenční i kombinovaná): Výuka probíhá v rozvrhovaném čase on-line formou. Veškeré informace a pokyny jsou součástí moodle kurzu předmětu.
 • Lineární algebra a geometrie: Výuka proběhne v rozvrhovaném čase (přednáška i cvičení). Předpokládá se, že studenti budou pracovat s doporučenými zdroji v samostudiu a při on-line výuce budeme nastudovanou teorii komentovat, dokazovat tvrzení nebo hledat ilustrace. Předmět je podpořen moodle kurzem.

navazující magisterské studium:

 • Didaktika matematiky II: Bude probíhat tzv. hybridní výuka, bude-li to umožněno, to znamená, že kdo bude chtít, může se účastnit kontaktní výuky, kdo nebude chtít být na kontaktní výuce, absolvujete on-line výuku, odkaz najdete v rácmi moodle kruzu, který je k předmětu přiřazen.
 • Souvislá pedagogická praxe: kontaktujte mě emailem.

Informace k vyučovaným předmětům:

 • Teorie množin (KMA/P230, KMA/P606) - Oblasti ke zkoušce
 • Didaktika matematiky II a III  - Otázky ke zkoušce
 • Lineární algebra a geometrie I (KMA/P101, KMA/P134) - vzorové zápočtové testy: 1ZPP_varJ, 1ZPP_varH, 2ZPP_varAR, 2ZPP_varBN
 • Lineární algebra a geometrie (KMA/P231, KMA/K231) - e-learningová podpora po přihlášení zde
 • Repetitorium matematiky - Soubor testů
 • Aplikační úlohy: Cílem je: vědět CO je aplikační úloha, KDY, JAK a PROČ ji zařadit do výuky, VYTVOŘIT "dobrou" aplikační úlohu. (To vše samozřejmě s vhodnými pomůckami včetně ICT). K dosažení tohoto cíle: rozhlédněte se po doporučené literatuře pro základní orientaci v tématu; vyberte tři úlohy z různých oblastí matemtiky a připravte si jejich rozbor; začněte tvořit své vlastní aplikační úlohy. Podporu najdete v moodle kurzu DM.

   

Publikační činnost naleznete zde 

Článek SEMT21: Possible confrontation with cognitive conflict as a teaching strategy of mathematical concepts

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: