Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP
 • Pozice:
  zástupkyně vedoucího katedry (KMA)
  odborná asistentka (KMA)
 • Kontakt:
  Pasteurova 15,
  400 96
  Ústí nad Labem
  kancelář č. 7.15 (CPTO)
 • Telefon:
  475 28 - linka: 6685
 • Email:
 • Konzultační hodiny:
  Letní semestr: 2022/2023:
  Středa 10.00 -- 11.40
  Pátek 8.00 -- 8:50
  Případně po dohodě, vždy je však doporučeno potvrdit konzultaci předem prostřednictvím emailu.
 • Úřední hodiny:

Odborné zaměření:

 • Ontogeneze a fylogeneze nekonečna
 • Proces řešení matematické úlohy
 • Concept Cartoons ve výuce matematiky
 • Teorie překážek a teorie didaktických situací
 • Klíčové kompetence ve výuce matematiky
 • Didaktický konstruktivizmus
 • Další vzdělávání učitelů, popularizace matematiky

INFORMACE K VÝUCE V ZIMNÍM SEMESTRU 2022/2023

Didaktika matematiky I až III:

 • výuka je podpořena moodle kruzem
 • výuka je realizována v těsném sepětí s pedagogickými praxemi a příslušnými semináři k PP
 • Didaktika matematiky II a III  - Otázky ke zkoušce

Pedagogické praxe:

 • Observační/Klinická/Asistentská pedagogická praxe - student navštěvuje vybrané školské zařízení a plní zadané úkoly
 • Průběžná pedagogická praxe - je rozvrhována (Úterý 8-10, ZŠ Karmel, UL), student absolvuje náslechy a samostatnou pedagogickou činnost; e-learningová podpora zde
 • Informace o průběhu všech PP jsou dostupné na webu CPPV.
 • Pedagogické praxe nejsou obecně uznávány na základě skutečnosti, že student vykonává povolání učitele.

Teorie množin

Metody řešení matematických úloh

Lineární algebra (a geometrie):

 • Veškeré informace jsou uvedeny v IS STAG
 • Pro splečné konzultace studentů kombinované formy studia se předpokládá důkladná příprava (samostudium) - je praktikována tzv. převrácená učebna; pro první konzultaci je vhodné seznámit se s tématy Těleso, Vektorové prostory.
 • E-learningová podpora po přihlášení zde
 • Průběžné výsledky ZPP a dalších hodnocených aktivit studentů prezenční formy studia zde (aktualizace 3. 2. 2023)

Základy matematiky:

 • Průběžné výsledky ZPP a dalších hodnocených aktivit zde (aktualizace 3. 2. 2023)

Repetitorium z matematiky:

 • výuku zajišťuje Mgr. Jana Kasperová
 • e-learningová podpora po přihlášení zde
 • garant může uznat zápočet, pokud:
  • jste zápočet v předchozím studiu  získali po 15. 9. 2019

  • vyplníte tento formulář do 31. 10. 2022
  • pokud jste plnili adpovídající předmět na jiné VŠ, pak ještě dodáte v el. podobě doklad o splnění a sylabus předmětu

Další informace:

 • Repetitorium matematiky - Soubor testů; Výsledky testů
 • Aplikační úlohy: Cílem je: vědět CO je aplikační úloha, KDY, JAK a PROČ ji zařadit do výuky, VYTVOŘIT "dobrou" aplikační úlohu. (To vše samozřejmě s vhodnými pomůckami včetně ICT). K dosažení tohoto cíle: rozhlédněte se po doporučené literatuře pro základní orientaci v tématu; vyberte tři úlohy z různých oblastí matemtiky a připravte si jejich rozbor; začněte tvořit své vlastní aplikační úlohy. Podporu najdete v moodle kurzu DM.

Publikační činnost naleznete zde 

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: