Tradiční diplomový seminář Katedry matematiky PřF UJEP se bude konat v pátek 21.6.2024 od 9,00 v místnosti CP 7.06. Na semináři budou referovat studenti, kteří mají na katedře matematiky rozpracovánu bakalářskou nebo diplomovou práci. Na diplomový seminář jsou zváni všichni, kteří se chtějí seznámit se zajímavými tématy, jimiž se zabývají studenti katedry matematiky.