Upozorňujeme všechny studenty bakalářských i magisterských dvouoborových studijních programů, že v tomto roce bude možné pedagogickou praxi vykonávat pouze u certifikovaného provázejícího učitele na vybraných základních a středních školách. Umístění na pedagogickou praxi je tedy v kompetenci oborového didaktika. Veškeré informace o pedagogických praxích naleznete na webových stránkách Centra podpory přírodovědného vzdělávání.

Doporučujeme studentům, kteří v zimním semestru nadcházejícího roku chtějí vykonávat některou z pedagogických praxí, aby kontaktovali dr. Krátkou.