Katedra matematiky pořádá akreditovaný kurz DVPP pro učitele matematiky na téma Diagnostika předpokladů žáka k řešení úloh z matematiky. Kurz proběhne v Mostě ve dnech 14. a 15. 11. 2022.

Podrobné informace naleznete zde.