Další Seminář řešení matematických více méně středoškolských úloh se bude konat ve středu 1.6.2022 od 15,00 do 17,00 v místnosti CP 7.17 na Katedře matematiky PřF. Pozvánku s úlohami najdete zde. Zváni jsou všichni příznivci zajímavých matematických úloh.