Další setkání u pěkných úloh a vynalézavých řešení pro všechny středoškoláky, vysokoškoláky a jejich učitele proběhne ve středu 3. 11. od 15 do 17 hodin v učebně CP 7.17 v budově CPTO v kampusu UJEP (případně ve větší CP 1.03 v přízemí).

Podrobnosti najdete na webu semináře.