Ve středu 6. 10.2021 od 15,00 v budově CPTO v kampusu UJEP se bude opět konat tradiční Seminář řešení matematických více méně středoškolských úloh. Podrobnosti a samozřejmě také úlohy, kterým se budeme věnovat, najdete zde. Všichni jste srdečně zváni - přijďte si odpočinout u zajímavých matematických (více méně středoškolských) úloh.