Ústecký kraj dlouhodobě trápí problém nedostatku aprobovaných učitelů. Proto je velmi dobrou zprávou, že se podařilo znovu akreditovat na dobu 10 let všechny stávající dvouoborové studijní programy zaměřené na přípravu učitelů, a to jak v bakalářském, tak i magisterském stupni studia. V akademickém roce 2021/22 budeme také otevírat zcela nově akreditovaný studijní program Učitelství informatiky pro střední školy.  

Více se dozvíte na stránkách nedávno ustanoveného Centra podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP.