Katedra matematiky přijímá žádosti o katederní stipendia za akademický rok 2019/2020.

Podrobnosti zde.