Seminář řešení matematických více méně středoškolských úloh: Další setkání nad pěknými úlohami určené pro studenty UJEP i středních škol, učitele matematiky i akademiky.

Pozvánku se zadáním aktuálních úloh naleznete zde