Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Bakalářské studium - prezenční forma

V rámci bakalářského studia můžete na katedře matematiky vybírat ze dvou možností:

 

Chcete studovat matematiku a pak ji využít v praxi?

Potom studujte

Matematiku ve firmách a veřejné správě.

Tento obor v sobě zahrnuje tři oblasti – matematiku, informatiku a ekonomii. Jde o profesně zaměřený obor. Proto je nedílnou součástí studia i stáž ve zvolené firmě či instituci o délce jednoho semestru. Část výuky vedou odborníci z praxe a je kladen důraz na to, aby se studenti během výuky setkávali se situacemi, které běžně v praxi nastávají, a učili se je řešit.

Zajímají vás další informace? Najdete je zde.

 

Chcete být učitelem matematiky?

Pak si vyberte studium matematiky v kombinaci s dalším předmětem na Přírodovědecké fakultě nebo jiné fakultě UJEP (informatika, fyzika, chemie, geografie, biologie, německý jazyk a literatura, anglický jazyk a literatura, český jazyk a literatura, hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, historie a společenské vědy) a studujte

Matematiku pro vzdělávání.

Zajímají vás další informace? Dozvíte se je zde.

 

 

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: