Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Nejnovější příspěvky

Konference Jak učit matematice žáky ve věku 10–16 let

Datum přidání: 29. 06. 2021
Přidal(a): Lucie Loukotová
Naše univerzita bude ve dnech 14. až 16. října 2021 hostit celostátní konferenci učitelů matematiky, kterou pořádá ve spolupráci se SUMA JČMF. Tématem tohoto ročníku bude Matematika jako prostředek porozumění světu . Učitelé a didaktici budou diskutovat o mezipředmětových vztazích, projektovém vyučování, aplikacích matematiky a nosných pojmech a idejích... Celý příspěvek

Promoce

Datum přidání: 29. 06. 2021
Přidal(a): Lucie Loukotová
Slavnostní promoce PřF se bude konat 8. října 2021 v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem. Poplatek za promoci činí 500 Kč. Částku je třeba uhradit do 17. 9. 2021 bezhotovostně na bankovní účet UJEP ČSOB 260112295/0300, variabilní symbol 53201, specifický symbol je určen rodným číslem plátce bez čísla za... Celý příspěvek

VK Doučování matematiky na ZŠ

Datum přidání: 09. 04. 2021
Přidal(a): Magdalena Krátká
Výzva pro studenty matematiky Naše fakulta se zapojila do projektu Zapojme všechny , v jehož ráci doučují vysokoškolští studenti žáky základních škol. Právě MATEMATIKA  je jedním z nejčastěji poptávaných předmětů ze stran škol, proto vás tímto prosíme o zapojení se do této aktivity. Pokud máte zájem zapojit se... Celý příspěvek

Nové akreditace učitelských programů

Datum přidání: 26. 03. 2021
Přidal(a): Magdalena Krátká
Ústecký kraj dlouhodobě trápí problém nedostatku aprobovaných učitelů. Proto je velmi dobrou zprávou, že se podařilo znovu akreditovat na dobu 10 let všechny stávající dvouoborové studijní programy zaměřené na přípravu učitelů , a to jak v bakalářském, tak i magisterském stupni studia. V akademickém roce 2021/22 budeme také... Celý příspěvek

Příkaz děkana č. 7/2020 K odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Datum přidání: 08. 07. 2020
Vážení kolegové, rád bych Vás informoval, že 1. 7. 2020 vešel v platnost příkaz děkana č. 7/2020 K odevzdávání bakalářských a diplomových prací . Tento příkaz ruší platnost příkazu č. 3/2020 stejného názvu. Nový příkaz se od předchozího liší v těchto věcech: (1) Do závěrečné práce se... Celý příspěvek

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: