Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP
 • Pozice:
  docent (KMA)
 • Kontakt:
  Pasteurova 15,
  400 96
  Ústí nad Labem
  kancelář č. 7.18 (CPTO)
 • Telefon:
  47528 - linka: 6691
 • Email:
 • Konzultační hodiny:
  V LS budu konzultace poskytovat ve čtvrtek od 11 do 12 hodin na fakultě. Po domluvě také on-line formou v úterý a ve středu od 9 do 10 hodin na BBB v místnosti https://gaia.ki.ujep.cz/b/pet-f93-urq-egy. Doporučuji si jakoukoli konzultaci domluvit, a to osobně na výuce nebo mailem. Obratem odpovím a domluvíme se na termínu, i v jiných než výše uvedených hodinách.
 • Úřední hodiny:

 

Materiály pro učitele matematiky

Pracovní listy určené jako opora semináře Rozvoj funkčního myšlení studentů ve výuce matematiky na střední škole najdete zde.

 

Seznam publikací od r. 2014

 1. Přibyl, J., Eisenmann, P.: Properties of problem solving strategies. In M. Houška, I. Krejčí & M. Flégl (eds.), Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education 2014, Prague, Czech University of Life Sciences, 2014, 623 – 630.
 2. Novotná, J., Eisenmann, P.: Impact of changes in teaching strategies on how teachers work with a textbook. In J. Keith, Ch. Bokhove, G. Howson & L. Fan (eds.), Proceedings of the International Conference on Mathematics Textbook Research and Development (ICMT-2014), Southampton, University of Southampton, 2014, 357 – 364.
 3. Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J., Ondrušová, J., Břehovský, J.: Problem solving in school mathematics based on heuristic strategies, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 7(1), 2014, 1 – 6.
 4. Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Analogy – a friend or fiend when solving math problems?, Engineering Technology, Engineering Education and Engineering Management: Proceedings of the International Conference on Engineering Technologies, Engineering Education and Engineering Management, Hong Kong, CRC Press, 2014, 103 – 108.
 5. Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J.: Culture of solving problems – one approach to assessing pupils’ culture of mathematics problem solving, Proceedings of the 13th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2014, Bratislava, 2014, 115 – 122.
 6. Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Impact of heuristic strategies on pupils’ attitudes to problem solving. In M. Houška, I. Krejčí & M. Flégl (eds.), Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education 2014, Prague, Czech University of Life Sciences, 2014, 514 – 520.
 7. Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Impact of heuristic strategies on pupils’ attitudes to problem solving, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 8(1), 2015, 15 – 23.
 8. Cihlář, J., Eisenmann, P., Krátká, M.: Omega position — a specific phase of perceiving the notion of infinity, Scientia in educatione, 6(2), 2015, 51 – 73.
 9. Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J.: The Heuristic Strategy Introduction of an Auxiliary Element, Proceedings of the 14th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2015, Bratislava, 2015, 232 – 245.
 10. Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J.: Tvořivě při řešení úloh ve školské matematice, Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2015, Praha, UK Praha, 2015, 9 – 22.
 11. Novotná, J., Eisenmann, P., & Přibyl, J.: Assigning Problems Online and its Impact on Pupils' Choice of Solving Strategy. In A. Jefferies & M. Cubric (eds.), Proceedings of the 14th Euripean Conference on e-learning (ECEL 2015), Hatfield, England: Univ Hertfordshire, 2015, 441 – 450.
 12. Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Are Heuristic Strategies a Domain Only for Gifted Pupils?. In I. Krejčí, M. Flégl & M. Houška (eds.), Proceedings of the 12th International Conference ERIE 2015. Praha, CULS Prague, 2015, 406 – 413.
 13. Přibyl, J., Eisenmann, P., Novotná, J., Břehovský, J.: Solving Problems Using Experimental Strategies, Developing mathematical language and reasoning, Proceedings of the International Symposium Elementary Maths Teaching 2015, Praha, UK Praha, 2015, 72 – 81.
 14. Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J., Břehovský, J.: The development of a culture of problem solving with secondary students through heuristic strategies, Mathematics Education Research Journal, 27(4), 2015, 535 – 562.
 15. Moc, O., Eisenmann, P.: Šikmý vrh z rozhledny, Matematika, Fyzika, Informatika, 2017, č. 2, Praha, Prometheus, 129 – 137.
 16. Doulík, P., Eisenmann, P., Přibyl, J., Škoda, J.: Unconventional Ways of Solving Problems in Mathematics Classes, The New Educational Review, 2016, Vol. 43, No. 1, 53 –  67.
 17. Bureš, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Řešitelský obrázek jako efektivní cesta řešení úloh, Učitel matematiky, 2016, č. 2, Praha, JČMF, 80 – 90.
 18. Eisenmann, P., Přibyl, J.: Analogie – užitečná heuristická strategie. Učitel matematiky, 2016, č. 3, Praha, JČMF, 129 – 135.
 19. Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J.: The Development of Creativity through Heuristic Strategies. In: Csíkos, C., Rausch, A., & Szitányi, J. (Eds.). Proceedings of the 40 th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 1. Szeged, PME, 2016, 153.
 20. Krátká, M., Eisenmann, P., & Přibyl, J.: Opportunities and Boundaries of Heuristic Strategies Through e-Learning. In J. Novotná & A. Jančařík (Eds.), Proceedings of the 15th European Conference on e-Learning – ECEL 2016, Prague, Charles University, 383 – 390.
 21. Břehovský, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Heuristic Strategy Systematic Experimentation, In Proceedings of the 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017, Bratislava, 2017, 197 – 205.
 22. Cihlář, J., Eisenmann, P., Hejnová, E., Přibyl, J.: Science Reasoning and Culture of Problem Solving. In I. Krejčí, M. Flégl & M. Houška (eds.), Proceedings of the 14th International Conference ERIE 2017, Praha: CULS Prague, 2017, 33 – 40.
 23. Eisenmann, P., Přibyl, J., Novotná, J., Břehovský, J., Cihlář, J.: Volba heuristických strategií v závislosti na věku, Scientia in educatione 8(2), 2017, 21 – 38.
 24. Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: The effects of heuristic strategies on solving of problems in mathematics. In Mathematical Transgressions 2015 (ed. Blaszczyk, p. Pieronkiewicz, B.), Universitas, Kraków, 2018, 179 – 204
 25. Hejnová E., Eisenmann P., Cihlář J., Přibyl J.: Relations between Scientific Reasoning and Culture of Problem Solving, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 11(2), 2018, 38 – 44.
 26. Cihlář, J., Eisenmann, P., Hejnová, E., Přibyl, J.: Pupils’ abilities to solve problems in mathematics and physics and their school performance. In I. Krejčí, M. Flégl & M. Houška (eds.), Proceedings of the 15th International Conference ERIE 2018, Praha: CULS Prague, 2018, 96 – 102.
 27. Přibyl J., Eisenmann P., Gunčaga, J.: The Phenomenon of False Assumption in Historical and Educational Texts, Science & Education, 27(7), 2018, 737-767. 
 28. Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J.: Předpoklady žáka k řešení úloh a různé způsoby jejich řešení, In B. Bastl, & M. Lávička (eds.), Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2018, Vydavatelský servis, Plzeň, 2018, 9 – 28
 29. Eisenmann P., Kuřil, M.: Number series and computer, The Mathematics Enthusiast, 16(1), 2019, 253-262.
 30. Eisenmann P., Přibyl J., Novotná, J.: The Strategy the Use of False Assumption and Word Problem Solving, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 12(2), 2019, 51 – 65.
 31. Chytrý, Vl., Říčan, J., Eisenmann, P., Medová, J.: Metacognitive Knowledge and Mathematical Intelligence – Two Significant Factors Influencing School Performance, Mathematics, 8(6), 2020, 969
 32. Eisenmann, P.: Recenze monografie Matematická slovní úloha: mezi matematikou, jazykem a psychologií, Učitel matematiky, 2020, č.2, Praha, 124 – 126
 33. Cihlář, J., Eisenmann, P., Hejnová, E., Přibyl, J.: Problem Solving in Mathematics and Scientific Reasoning, The New Educational Review, 61(3), 2020, 97 –  108  
 34. Krátká, M., Eisenmann, P., Cihlář, J: Four conceptions of infinity, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 2021.
 35. Eisenmann, P., Přibyl, J., Krátká, M., Loukotová, L., Cihlář, J., Pešout, O.: Diagnostika předpokladů žáka pro řešení úloh z matematiky. Certifikovaná metodika. 2022.
 36. Eisenmann, P., Loukotová, L., Přibyl, J., Krátká, M.: Algoritmy ve výuce matematiky. In Bastl, B., Lávička, M. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2022. Plzeň: Vydavatelský servis, 2022, s. 6.
 37. Přibyl, J., Krátká, M., Loukotová, L., Eisenmann, P.: Předpoklady žáka pro řešení úloh - srovnání výsledků žáků víceletých gymnázií a základních škol. In Bastl, B., Lávička, M. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2022. Plzeň: Vydavatelský servis, 2022, s. 8.
 38. Eisenmann, P., Novotná, J., & Přibyl, J. (2022). Technological devices in the development of pupils’ expertise in the use of selected heuristic strategies. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Ad Didacticam Mathematicae Pertinentia14, 43–79. https://doi.org/10.24917/20809751.14.4

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: