Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP
 • Pozice:
  docent (KMA)
 • Kontakt:
  Pasteurova 15,
  400 96
  Ústí nad Labem
  kancelář č. 7.18 (CPTO)
 • Telefon:
  47528 - linka: 6691
 • Email:
 • Konzultační hodiny:
  V současné době nevím, kdy budu na pracovišti, kdy budu vyučovat či pracovat doma a kdy budu na cestě mezi domovem a pracovištěm. Proto nemohu stanovit pevné konzultační hodiny. Napište mi mail s žádostí o konzultaci, já vám obratem odpovím a dohodneme si termín on-line konzultace, na kterou vám pošlu pozvánku.
 • Úřední hodiny:

Informace pro studenty

Předmět Úvod do matematiky

Rozsah hodin: 2 h přednáška + 3 h cvičení

Tutorka: Pavlína Matysová, konzultace po dohodě e-mailem (matysovapavlina@seznam.cz)
 
Doporučený studijní text k předmětu najdete zde.
 
Soubor řešených úloh na průběh funkce najdete zde.
 
Povolený seznam vzorců pro derivování najdete zde.
 
Povolený seznam vzorců pro integrování najdete zde.

 

Materiály pro učitele matematiky

Pracovní listy určené jako opora semináře Rozvoj funkčního myšlení studentů ve výuce matematiky na střední škole najdete zde.

 

Seznam publikací od r. 2014

 1. Přibyl, J., Eisenmann, P.: Properties of problem solving strategies. In M. Houška, I. Krejčí & M. Flégl (eds.), Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education 2014, Prague, Czech University of Life Sciences, 2014, 623 – 630.
 2. Novotná, J., Eisenmann, P.: Impact of changes in teaching strategies on how teachers work with a textbook. In J. Keith, Ch. Bokhove, G. Howson & L. Fan (eds.), Proceedings of the International Conference on Mathematics Textbook Research and Development (ICMT-2014), Southampton, University of Southampton, 2014, 357 – 364.
 3. Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J., Ondrušová, J., Břehovský, J.: Problem solving in school mathematics based on heuristic strategies, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 7(1), 2014, 1 – 6.
 4. Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Analogy – a friend or fiend when solving math problems?, Engineering Technology, Engineering Education and Engineering Management: Proceedings of the International Conference on Engineering Technologies, Engineering Education and Engineering Management, Hong Kong, CRC Press, 2014, 103 – 108.
 5. Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J.: Culture of solving problems – one approach to assessing pupils’ culture of mathematics problem solving, Proceedings of the 13th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2014, Bratislava, 2014, 115 – 122.
 6. Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Impact of heuristic strategies on pupils’ attitudes to problem solving. In M. Houška, I. Krejčí & M. Flégl (eds.), Proceedings of Efficiency and Responsibility in Education 2014, Prague, Czech University of Life Sciences, 2014, 514 – 520.
 7. Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Impact of heuristic strategies on pupils’ attitudes to problem solving, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 8(1), 2015, 15 – 23.
 8. Cihlář, J., Eisenmann, P., Krátká, M.: Omega position — a specific phase of perceiving the notion of infinity, Scientia in educatione, 6(2), 2015, 51 – 73.
 9. Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J.: The Heuristic Strategy Introduction of an Auxiliary Element, Proceedings of the 14th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2015, Bratislava, 2015, 232 – 245.
 10. Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J.: Tvořivě při řešení úloh ve školské matematice, Sborník příspěvků ze semináře Dva dny s didaktikou matematiky 2015, Praha, UK Praha, 2015, 9 – 22.
 11. Novotná, J., Eisenmann, P., & Přibyl, J.: Assigning Problems Online and its Impact on Pupils' Choice of Solving Strategy. In A. Jefferies & M. Cubric (eds.), Proceedings of the 14th Euripean Conference on e-learning (ECEL 2015), Hatfield, England: Univ Hertfordshire, 2015, 441 – 450.
 12. Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Are Heuristic Strategies a Domain Only for Gifted Pupils?. In I. Krejčí, M. Flégl & M. Houška (eds.), Proceedings of the 12th International Conference ERIE 2015. Praha, CULS Prague, 2015, 406 – 413.
 13. Přibyl, J., Eisenmann, P., Novotná, J., Břehovský, J.: Solving Problems Using Experimental Strategies, Developing mathematical language and reasoning, Proceedings of the International Symposium Elementary Maths Teaching 2015, Praha, UK Praha, 2015, 72 – 81.
 14. Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J., Břehovský, J.: The development of a culture of problem solving with secondary students through heuristic strategies, Mathematics Education Research Journal, 27(4), 2015, 535 – 562.
 15. Moc, O., Eisenmann, P.: Šikmý vrh z rozhledny, Matematika, Fyzika, Informatika, 2017, č. 2, Praha, Prometheus, 129 – 137.
 16. Doulík, P., Eisenmann, P., Přibyl, J., Škoda, J.: Unconventional Ways of Solving Problems in Mathematics Classes, The New Educational Review, 2016, Vol. 43, No. 1, 53 –  67.
 17. Bureš, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Řešitelský obrázek jako efektivní cesta řešení úloh, Učitel matematiky, 2016, č. 2, Praha, JČMF, 80 – 90.
 18. Eisenmann, P., Přibyl, J.: Analogie – užitečná heuristická strategie. Učitel matematiky, 2016, č. 3, Praha, JČMF, 129 – 135.
 19. Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J.: The Development of Creativity through Heuristic Strategies. In: Csíkos, C., Rausch, A., & Szitányi, J. (Eds.). Proceedings of the 40 th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 1. Szeged, PME, 2016, 153.
 20. Krátká, M., Eisenmann, P., & Přibyl, J.: Opportunities and Boundaries of Heuristic Strategies Through e-Learning. In J. Novotná & A. Jančařík (Eds.), Proceedings of the 15th European Conference on e-Learning – ECEL 2016, Prague, Charles University, 383 – 390.
 21. Břehovský, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: Heuristic Strategy Systematic Experimentation, In Proceedings of the 16th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2017, Bratislava, 2017, 197 – 205.
 22. Cihlář, J., Eisenmann, P., Hejnová, E., Přibyl, J.: Science Reasoning and Culture of Problem Solving. In I. Krejčí, M. Flégl & M. Houška (eds.), Proceedings of the 14th International Conference ERIE 2017, Praha: CULS Prague, 2017, 33 – 40.
 23. Eisenmann, P., Přibyl, J., Novotná, J., Břehovský, J., Cihlář, J.: Volba řešitelských strategií v závislosti na věku, Scientia in educatione 8(2), 2017, 1 – 19.
 24. Novotná, J., Eisenmann, P., Přibyl, J.: The effects of heuristic strategies on solving of problems in mathematics. In Mathematical Transgressions 2015 (ed. Blaszczyk, p. Pieronkiewicz, B.), Universitas, Kraków, 2018, 179 – 204
 25. Hejnová E., Eisenmann P., Cihlář J., Přibyl J.: Relations between  Scientific Reasoning, Culture of Problem Solving and Pupil ́s School Performance, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 11(2), 2018, 38 – 44.
 26. Cihlář, J., Eisenmann, P., Hejnová, E., Přibyl, J.: Pupils’ abilities to solve problems in mathematics and physics and their school performance. In I. Krejčí, M. Flégl & M. Houška (eds.), Proceedings of the 15th International Conference ERIE 2018, Praha: CULS Prague, 2018, 96 – 102.
 27. Přibyl J., Eisenmann P., Gunčaga, J.: The Phenomenon of False Assumption in Historical and Educational Texts, Science & Education, 27(7), 2018, 737-767. doi.org/10.1007/s11191-018-0005-9
 28. Eisenmann, P., Novotná, J., Přibyl, J.: Předpoklady žáka k řešení úloh a různé způsoby jejich řešení, In B. Bastl, & M. Lávička (eds.), Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2018, Vydavatelský servis, Plzeň, 2018, 9 – 28
 29. Eisenmann P., Kuřil, M.: Number series and computer, The Mathematics Enthusiast, 16(1), 2019, 253-262.
 30. Eisenmann P., Přibyl J., Novotná, J.: The Strategy the Use of False Assumption and Word Problem Solving, Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 12(2), 2019, 51 – 65.

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: