Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Nové knihy ve studovně KMA

11. dubna 2023

Bero, P. (2021). Matematici, ja a ty. (knihovna UJEP)

2. září 2022

Beckmann, P. (2021). Historie čísla π. (knihovna UJEP)

Blauw, S. (2022). Zrádná čí8la: a jak jim stále znovu podléháme. (knihovna UJEP)

Gupta, S., & Loberg, K. (2022). Bystřejší mozek: jak zlepšit jeho výkon v každém věku. (knihovna UJEP)

Kuřina, F. (2021). Půvab elementární geometrie. (knihovna UJEP)

Kůrka, P., & Velický B. (2021). Hermeneutika a metaforika čísel: od počtů ke kvantové mechanice. (knihovna UJEP)

Linton, O. B. (2021). Fraktály: na hraně chaosu. (knihovna UJEP)

Lundy, M., Tetlow, A., & Henry, R. (2016). Posvátná čísla: tajné kvality kvantit. (knihovna UJEP)

Neubauer, J., Sedlačík, M., & Kříž, O. (2021). Základy statistiky: aplikace v technických a ekonomických oborech. (knihovna UJEP)

Půlpán, Z. (2012). Odhad informace z dat vágní povahy. (knihovna UJEP)

Shesso, R. (2021). Magická čísla: od Fibonacciho posloupnosti přes Labyrint luny až po zlatý řez a další tajemství posvátné geometrie. (knihovna UJEP)

Tetlow, A. (2015). Keltské vzory: vizuální rytmy dávnověku. (knihovna UJEP)

Watson, J. H. (2017). Hádanky a hlavolamy Sherlocka Holmese: více než 140 úkolů pro váš mozek, inspirovaných největším detektivem všech dob. (knihovna UJEP)

Watson, J. H. (2020). Hádanky a hlavolamy Sherlocka Holmese: nové případy. (knihovna UJEP)

8. února 2022

Newton, I. (2020). Matematické principy přírodní filozofie: (výbor z díla) : dopisy Isaaca Newtona Richardu Bentleymu. (knihovna UJEP)

22. prosince 2021

Hejkrlík, P. (2019). Matematika : sbírka řešených příkladů: analytická geometrie A. (knihovna UJEP)

Hejkrlík, P. (2019). Matematika : sbírka řešených příkladů: analytická geometrie B. (knihovna UJEP)

Hejkrlík, P. (2014). Matematika : sbírka řešených příkladů: funkce. (knihovna UJEP)

Hejkrlík, P. (2010). Matematika : sbírka řešených příkladů: mnohočleny a výrazy - A. (knihovna UJEP)

Hejkrlík, P. (2010). Matematika : sbírka řešených příkladů: mnohočleny a výrazy - B. (knihovna UJEP)

Hejkrlík, P. (2019). Matematika : sbírka řešených příkladů: rovnice a nerovnice. (knihovna UJEP)

Hejkrlík, P. (2019). Matematika : sbírka řešených příkladů: rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, soustavy rovnic. (knihovna UJEP)

Husar, P.  (2002). Matematikou krok za krokem k přijímacím zkouškám: kalendář řešených matematických písemek pro 5. ročník ZŠ. (knihovna UJEP)

Kraus, I. et al. (2019). Věda v českých zemích: dějiny fyziky, geografie, geologie, chemie a matematiky. (knihovna UJEP)

Křížek, M., Somer, L., & Markl, M. (2018). Abelova cena: nejvyšší ocenění za matematiku. (knihovna UJEP)

5. října 2021

Barrow, J. (2017). 100: sto důležitých věcí o umění a matematice, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte). (knihovna UJEP)

Bečvářová, M. (2016). Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882-1945. (knihovna UJEP)

Bernoulli, J. (2020). Umění odhadu: (část čtvrtá). (knihovna UJEP)

Crowhurst, H. (2019). Carnac a další megalitická místa v jižní Bretani. (knihovna UJEP)

Cupillari, A. (2013). The nuts and bolts of proofs: an introduction to mathematical proofs. (knihovna UJEP)

Ginnis, P. (2019). Efektivní výukové nástroje pro učitele: strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka. (knihovna UJEP)

Hak, M., Ročák, Š., & Zavadil, P. (2020). Matemág: jazyk matemagie: hravý rozvoj matematických dovedností. (knihovna UJEP)

Hendl, J. (2021). Základy matematiky, logiky a statistiky pro sociologii a ostatní společenské vědy v příkladech. (knihovna UJEP)

Leibniz, G. (2019). Pacidius Philalethi: prima de motu philosophia. (knihovna UJEP)

Ma, L. (2021). Znát a učit elementární matematiku: jak učitelé v Číně a ve Spojených státech rozumí základní matematice. (knihovna UJEP)

Nelsen, R. (2011). Důkazy beze slov: cvičení pro rozvoj vizuálního myšlení. (knihovna UJEP)

Strauch, O. (2019). Distribution of sequences: a theory. (knihovna UJEP)

Wiliam, D., & Leahy, S. (2020). Zavádění formativního hodnocení: praktické techniky pro základní a střední školy. (knihovna UJEP)

13. září 2021

Bečvářová, M. (2019). Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900-1945. (knihovna UJEP)

Dambeck, H. (2018). Přijdou tři logici do baru...: 100 nejhezčích logických a matematických hádanek. (knihovna UJEP)

Dambeck, H. (2020). Vedle nul je jednička velké číslo: matematické triky pro každý den. (knihovna UJEP)

Du Sautoy, M. (2019). Co nemůžeme poznat: výprava na hranice vědění. (knihovna UJEP)

Du Sautoy, M. (2019). Hudba prvočísel: dvě století Riemannovy hypotézy. (knihovna UJEP)

Fry, H. (2020). Hello world: jak zůstat člověkem ve světě algoritmů. (knihovna UJEP)

Hemme, H. (2019). Heuréka: matematické hádanky s překvapivým řešením. (knihovna UJEP)

Kolman, V., & Roreitner, R. (2013). O špatném nekonečnu. (knihovna UJEP)

Kraus, I. (2005). Příběhy učených žen: životní osudy žen, které významně ovlivnily vývoj exaktních věd, především fyziky, matematiky a chemie. (knihovna UJEP)

Maor, E. (2020). Hudba v číslech, čísla v hudbě. (knihovna UJEP)

Peregrin, J. (2021). Člověk v zrcadle teorie her: jak nám matematika a filozofie pomáhají zjišťovat, co jsme zač. (knihovna UJEP)

Smullyan, R. M. (2003). Navěky nerozhodnuto: úvod do logiky a zábavný průvodce ke Gödelovým objevům. (knihovna UJEP)

Stewart, I. (2019). Kufřík matematických záhad profesora Stewarta. (knihovna UJEP)

Stewart, I. (2019). Neuvěřitelná čísla profesora Stewarta. (knihovna UJEP)

2. května 2019

Kruml, D. (2017). Vězeň to má spočítané. (knihovna UJEP)

21. února 2019

Cimino, A. (2018). Příběh kryptologie: od starověkých šifer po kvantovou kryptografii. (knihovna UJEP)

Dambeck, H. (2018). Přijdou tři logici do baru...: 100 nejhezčích logických a matematických hádanek. (knihovna UJEP)

Durnová, H., Kotůlek, J., & Žádník, V. (2017). Václav Hlavatý: (1894-1969): cesta k jednotě. (knihovna UJEP)

Gazárková, D., Chadimová, M., Ondráčková I., & Vobecká, B. (2018). Maturita 2019-2020 z matematiky. (knihovna UJEP)

9. ledna 2019

Kvadrivium: čtyři svobodná umění: aritmetika, geometrie, hudba, astronomie. (2015). (knihovna UJEP)

Bečvářová M. et al. (2018). Matematika ve středověké Evropě: pozdní středověk a renesance. (knihovna UJEP)

Dlab, V., & Bečvář, J. (2016). Od aritmetiky k abstraktní algebře. (knihovna UJEP)

Ellenberg, J. (2018). Nebojte se matematiky: krása čísel skrytá v každodenním životě.  (knihovna UJEP)

Musilová, J., & Musilová, P. (2017). Matematika: pro porozumění i praxi: netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematiky. III/1. (knihovna UJEP)

Musilová, J., & Musilová, P. (2017). Matematika: pro porozumění i praxi: netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematiky. III/2. (knihovna UJEP)

Musilová, J., & Musilová, P. (2017). Matematika: pro porozumění i praxi: netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematiky. III/3. (knihovna UJEP)

Půlpán, Z., Konečná, H., & Zemanová, M. (2017). Kvantifikace ve vědách o člověku: jak upřímně miluje Hana Zdeňka?. (knihovna UJEP)

25. října 2018

Designa: technická tajemství tradičního vizuálního umění. (2017). (knihovna UJEP)

Anděl, J. (2018). Statistické úlohy, historky a paradoxy. (knihovna UJEP)

Belan, A. (2017). Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť. (knihovna UJEP)

Bellos, A. (2016). Alex za zrcadlem. (knihovna UJEP)

Calda, E. (2018). Recese poeticko-(ne)vědecké. (knihovna UJEP)

Čižmár, J. (2017). Dejiny matematiky: od najstarších čias po súčasnosť. (knihovna UJEP)

Gracián, E. (2017). Prvočísla: dlouhá cesta do nekonečna. (knihovna UJEP)

Ibáñez, R. (2017). Čtvrtý rozměr: je náš svět jen stínem jiného světa?. (knihovna UJEP)

Kopková, T. (2008). Typické příklady středoškolské matematiky. (knihovna UJEP)

Lockhart, P. (2016). Matematikov žalospev. (knihovna UJEP)

Navarro, J. (2018). Tajemné π: lze provést kvadraturu kruhu?. (knihovna UJEP)

Olejár, M. (2016). Olejárova encyklopédia logiky. (knihovna UJEP)

Ribordy, L. (2017). Božská proporce v geometrii a číslech. (knihovna UJEP)

Singh, S. (2017). Kniha kódů a šifer. (knihovna UJEP)

Vlach, M. (2018). Stanislav Vydra: matematik, kněz, rektor a národní buditel. (knihovna UJEP)

24. října 2018

Bikner-Ahsbahs, A., & Prediger, S. (2014). Networking of Theories as a Research Practice in Mathematics Education. (knihovna UJEP)

Felmer, P., Pehkonen, E., & Kilpatrick, J. (2016). Posing and Solving Mathematical Problems. (knihovna UJEP)

Gardner, M. (2018). Zábavné matematické hádanky. (knihovna UJEP)

Gómez, J. (2018). Neeukleidovské geometrie. (knihovna UJEP)

Grätzer, G. (2014). Practical LaTeX. (knihovna UJEP)

Kranzt, S. G. (2010). An Episodic History of Mathematics. (knihovna UJEP)

Smullyan, R. (2017). Dáma s tygříkem. (knihovna UJEP)

Sousedík, P., & Svoboda, D. (2017). Je matematika věda?. (knihovna UJEP)

Sutton, A. (2017). Pravítko a kružítko. (knihovna UJEP)

Tao, T. (2010). Solving Mathematical Problems. (knihovna UJEP)

Tegmark, M. (2016). Matematický vesmír. (knihovna UJEP)

14. prosince 2017

Daniš, S. (2009). Základy programování v prostředí Octave a Matlab. (knihovna UJEP)

Hendl, J. et al. (2014). Statistika v aplikacích. (knihovna UJEP)

Koudela, L. (2013). O pojetí křivky. (knihovna UJEP)

Kuřina, F. (2012). Elementární matematika a kultura. (knihovna UJEP)

Kuřina, F. (2016). Matematika jako pedagogický problém. (knihovna UJEP)

Stanovský, D. (2010). Základy algebry. (knihovna UJEP)

22. srpna 2017

Boalerová, J. (2016). Matematické cítenie. (knihovna UJEP)

Frobisher, L., & Frobisherová, A. (2015). Didaktika matematiky I: Porozuieť - Riešiť - Počítať. (knihovna UJEP)

Frobisher, L., & Frobisherová, A. (2015). Didaktika matematiky II: Porozuieť - Riešiť - Počítať. (knihovna UJEP)

Fuchs, E., & Hrubý, D. (2006). Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu Čtyřletá gymnázia. (knihovna UJEP)

Gardner, M. (2017). Jakou barvu má meděd: Nejlepší matematické a logické hádanky. (knihovna UJEP)

Holický, P., & Kalenda, O. F. K. (2006). Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy: Pro 2. až 4. semestr. (knihovna UJEP)

Kepler, J. (2017). O šestiúhelné vločce. (knihovna UJEP)

Kopáček, J. (2008). Integrály. (knihovna UJEP)

Kubát, V., & Trkovská, D. (2011). Analytická geometrie v afinních a euklidovských prostorech. (knihovna UJEP)

Netuka, I. (2016). Integrální počet: Vícerozměrný Lebesgueův integrál. (knihovna UJEP)

Polya, G. (2016). Jak to řešit? Překvapivé aspekty (nejen) matematických metod. (knihovna UJEP)

17. března 2017

Gabková, J., Letavaj, P., & Prášilová, M. (Eds.). (2017). Aplimat 2017: 16th Conference on Applied Mathematics. Book of Abstracts.

22. února 2017

Gutiérez, Á., Leder, C. G., & Boero, P. (2016). The Second Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education: The Journey Continues. (knihovna UJEP)

O'Shea, T. (2016). Mathematics Education Across Time & Place. (knihovna UJEP)

Schoenfeld, A. H. (2011). How We Think: A Theory of Goal-Oriented Decision Making and its Educational Applications. (knihovna UJEP)

20. ledna 2017

Kraus, I. (2015). Ženy v dějinách matematiky, fyziky a astronomie. (knihovna UJEP)

Kuchyňka, P. &  Raclavský, J. (2014). Pojmy a vědecké teorie. (knihovna UJEP)

Linkeová, I. (2016). Constructive geometry. (knihovna UJEP)

Raclavský, J. (2009). Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání. (knihovna UJEP)

Raclavský, J. (2011). Individua a jejich vlastnosti: studie z intenzionální metafyziky.  (knihovna UJEP)

Raclavský, J. (2015). Úvod do logiky: klasická výroková logika. (knihovna UJEP)

Raclavský, J. (2015). Úvod do logiky: klasická predikátová logika. (knihovna UJEP)

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: