Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Nové knihy ve studovně KMA

2. května 2019

Kruml, D. (2017). Vězeň to má spočítané. (knihovna UJEP)

21. února 2019

Cimino, A. (2018). Příběh kryptologie: od starověkých šifer po kvantovou kryptografii. (knihovna UJEP)

Dambeck, H. (2018). Přijdou tři logici do baru...: 100 nejhezčích logických a matematických hádanek. (knihovna UJEP)

Durnová, H., Kotůlek, J., & Žádník, V. (2017). Václav Hlavatý: (1894-1969): cesta k jednotě. (knihovna UJEP)

Gazárková, D., Chadimová, M., Ondráčková I., & Vobecká, B. (2018). Maturita 2019-2020 z matematiky. (knihovna UJEP)

9. ledna 2019

Kvadrivium: čtyři svobodná umění: aritmetika, geometrie, hudba, astronomie. (2015). (knihovna UJEP)

Bečvářová M. et al. (2018). Matematika ve středověké Evropě: pozdní středověk a renesance. (knihovna UJEP)

Dlab, V., & Bečvář, J. (2016). Od aritmetiky k abstraktní algebře. (knihovna UJEP)

Ellenberg, J. (2018). Nebojte se matematiky: krása čísel skrytá v každodenním životě.  (knihovna UJEP)

Musilová, J., & Musilová, P. (2017). Matematika: pro porozumění i praxi: netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematiky. III/1. (knihovna UJEP)

Musilová, J., & Musilová, P. (2017). Matematika: pro porozumění i praxi: netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematiky. III/2. (knihovna UJEP)

Musilová, J., & Musilová, P. (2017). Matematika: pro porozumění i praxi: netradiční výklad tradičních témat vysokoškolské matematiky. III/3. (knihovna UJEP)

Půlpán, Z., Konečná, H., & Zemanová, M. (2017). Kvantifikace ve vědách o člověku: jak upřímně miluje Hana Zdeňka?. (knihovna UJEP)

25. října 2018

Designa: technická tajemství tradičního vizuálního umění. (2017). (knihovna UJEP)

Anděl, J. (2018). Statistické úlohy, historky a paradoxy. (knihovna UJEP)

Belan, A. (2017). Analytická geometria pre tých, ktorí jej potrebujú rozumieť. (knihovna UJEP)

Bellos, A. (2016). Alex za zrcadlem. (knihovna UJEP)

Calda, E. (2018). Recese poeticko-(ne)vědecké. (knihovna UJEP)

Čižmár, J. (2017). Dejiny matematiky: od najstarších čias po súčasnosť. (knihovna UJEP)

Gracián, E. (2017). Prvočísla: dlouhá cesta do nekonečna. (knihovna UJEP)

Ibáñez, R. (2017). Čtvrtý rozměr: je náš svět jen stínem jiného světa?. (knihovna UJEP)

Kopková, T. (2008). Typické příklady středoškolské matematiky. (knihovna UJEP)

Lockhart, P. (2016). Matematikov žalospev. (knihovna UJEP)

Navarro, J. (2018). Tajemné π: lze provést kvadraturu kruhu?. (knihovna UJEP)

Olejár, M. (2016). Olejárova encyklopédia logiky. (knihovna UJEP)

Ribordy, L. (2017). Božská proporce v geometrii a číslech. (knihovna UJEP)

Singh, S. (2017). Kniha kódů a šifer. (knihovna UJEP)

Vlach, M. (2018). Stanislav Vydra: matematik, kněz, rektor a národní buditel. (knihovna UJEP)

24. října 2018

Bikner-Ahsbahs, A., & Prediger, S. (2014). Networking of Theories as a Research Practice in Mathematics Education. (knihovna UJEP)

Felmer, P., Pehkonen, E., & Kilpatrick, J. (2016). Posing and Solving Mathematical Problems. (knihovna UJEP)

Gardner, M. (2018). Zábavné matematické hádanky. (knihovna UJEP)

Gómez, J. (2018). Neeukleidovské geometrie. (knihovna UJEP)

Grätzer, G. (2014). Practical LaTeX. (knihovna UJEP)

Kranzt, S. G. (2010). An Episodic History of Mathematics. (knihovna UJEP)

Smullyan, R. (2017). Dáma s tygříkem. (knihovna UJEP)

Sousedík, P., & Svoboda, D. (2017). Je matematika věda?. (knihovna UJEP)

Sutton, A. (2017). Pravítko a kružítko. (knihovna UJEP)

Tao, T. (2010). Solving Mathematical Problems. (knihovna UJEP)

Tegmark, M. (2016). Matematický vesmír. (knihovna UJEP)

14. prosince 2017

Daniš, S. (2009). Základy programování v prostředí Octave a Matlab. (knihovna UJEP)

Hendl, J. et al. (2014). Statistika v aplikacích. (knihovna UJEP)

Koudela, L. (2013). O pojetí křivky. (knihovna UJEP)

Kuřina, F. (2012). Elementární matematika a kultura. (knihovna UJEP)

Kuřina, F. (2016). Matematika jako pedagogický problém. (knihovna UJEP)

Stanovský, D. (2010). Základy algebry. (knihovna UJEP)

22. srpna 2017

Boalerová, J. (2016). Matematické cítenie. (knihovna UJEP)

Frobisher, L., & Frobisherová, A. (2015). Didaktika matematiky I: Porozuieť - Riešiť - Počítať. (knihovna UJEP)

Frobisher, L., & Frobisherová, A. (2015). Didaktika matematiky II: Porozuieť - Riešiť - Počítať. (knihovna UJEP)

Fuchs, E., & Hrubý, D. (2006). Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu Čtyřletá gymnázia. (knihovna UJEP)

Gardner, M. (2017). Jakou barvu má meděd: Nejlepší matematické a logické hádanky. (knihovna UJEP)

Holický, P., & Kalenda, O. F. K. (2006). Metody řešení vybraných úloh z matematické analýzy: Pro 2. až 4. semestr. (knihovna UJEP)

Kepler, J. (2017). O šestiúhelné vločce. (knihovna UJEP)

Kopáček, J. (2008). Integrály. (knihovna UJEP)

Kubát, V., & Trkovská, D. (2011). Analytická geometrie v afinních a euklidovských prostorech. (knihovna UJEP)

Netuka, I. (2016). Integrální počet: Vícerozměrný Lebesgueův integrál. (knihovna UJEP)

Polya, G. (2016). Jak to řešit? Překvapivé aspekty (nejen) matematických metod. (knihovna UJEP)

17. března 2017

Gabková, J., Letavaj, P., & Prášilová, M. (Eds.). (2017). Aplimat 2017: 16th Conference on Applied Mathematics. Book of Abstracts.

22. února 2017

Gutiérez, Á., Leder, C. G., & Boero, P. (2016). The Second Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education: The Journey Continues. (knihovna UJEP)

O'Shea, T. (2016). Mathematics Education Across Time & Place. (knihovna UJEP)

Schoenfeld, A. H. (2011). How We Think: A Theory of Goal-Oriented Decision Making and its Educational Applications. (knihovna UJEP)

20. ledna 2017

Kraus, I. (2015). Ženy v dějinách matematiky, fyziky a astronomie. (knihovna UJEP)

Kuchyňka, P. &  Raclavský, J. (2014). Pojmy a vědecké teorie. (knihovna UJEP)

Linkeová, I. (2016). Constructive geometry. (knihovna UJEP)

Raclavský, J. (2009). Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání. (knihovna UJEP)

Raclavský, J. (2011). Individua a jejich vlastnosti: studie z intenzionální metafyziky.  (knihovna UJEP)

Raclavský, J. (2015). Úvod do logiky: klasická výroková logika. (knihovna UJEP)

Raclavský, J. (2015). Úvod do logiky: klasická predikátová logika. (knihovna UJEP)

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
Mapa: