Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Matematika ve firmách a veřejné správě

Tento bakalářský studijní obor kombinuje poznatky ze tří oblastí – matematiky, informatiky a ekonomie tak, aby jeho absolventi byli schopni analyzovat a interpretovat data z různých odvětví. Své místo tak najdou především v managementu firem nebo státních úřadů. Tento obor vznikl na základě úzké spolupráce s firmami a státními úřady nejen ústeckého regionu.

Délka studia je tři roky.

V rámci studia se budete věnovat především těmto oblastem:

 • vybrané matematické disciplíny, které souvisí se zpracováním dat,
 • všeobecný ekonomický základ,
 • moderní softwarové nástroje pro analýzu a vizualizaci dat,
 • vybrané statistické metody,
 • anglický jazyk.

 

Seznam předmětů, které budete studovat:

Matematika ve firmách a veřejné správě

 

Uplatnění absolventa:

Po absolvování bakalářského studia se uplatníte jako datový analytik:

 • ve finančních ústavech a pojišťovnách,
 • v logistice,
 • ve veřejné správě,
 • v obchodních společnostech a řetězcích,
 • v oblasti telekomunikací,
 • v energetice,
 • v eshopech a marketingových agenturách.

Můžete také pokračovat v navazujícím magisterském studiu příbuzného studijního oboru.

 

Informace k příjímacímu řízení:

 • Na obor Matematika ve firmách a veřejné správě jsou studenti přijati bez přijímacích zkoušek.
 • Počet přijatých studentů není omezen.
 • Obecné informace k přijímacímu řízení na Přírodovědeckou fakultu naleznete zde.
 • Přihlášku ke studiu můžete podat zde.

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: