Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Matematika pro vzdělávání - prezenční forma

Tento obor je určen především pro uchazeče, kteří po absolvování bakalářského studia plánují pokračovat v navazujícím magisterském učitelském studiu.

Délka studia je tři roky.

Matematiku pro vzdělávání lze studovat ve dvou variantách, a to jako obor maior, nebo obor minor. Pokud si vyberete matematiku jako obor maior, budete z matematiky psát vaši bakalářskou práci a v rámci studia tohoto oboru absolvujte i předměty společného základu (cizí jazyk, pedagogické disciplíny). Pokud si matematiku vyberete jako obor minor, budete psát bakalářskou práci z druhého vámi vybraného oboru a v rámci druhého oboru absolvujete i předměty společného základu. Odborné matematické předměty jsou pro obě varianty stejné. V uváděných kombinacích oborů je vždy prvním oborem obor maior a druhým oborem obor minor.

 

Kombinace oborů otevírané v akademickém roce 2023/2024, kde matematika je oborem maior:

 • Matematika + Anglický jazyk a literatura
 • Matematika + Biologie
 • Matematika + Český jazyk a literatura
 • Matematika + Fyzika
 • Matematika + Geografie
 • Matematika + Historie
 • Matematika + Hudební výchova
 • Matematika + Chemie
 • Matematika + Informatika
 • Matematika + Německý jazyk a literatura
 • Matematika + Společenské vědy
 • Matematika + Tělesná výchova
 • Matematika + Výtvarná výchova

Poznámka: Studium oborů Matematika + Fyzika, Matematika + Chemie, Matematika + Informatika je možné i v kombinované formě.

 

Kombinace oborů otevírané v akademickém roce 2023/2024, kde matematika je oborem minor:

 • Anglický jazyk a literatura + Matematika*
 • Biologie + Matematika
 • Český jazyk a literatura + Matematika*
 • Fyzika + Matematika
 • Geografie + Matematika
 • Historie + Matematika**
 • Hudební výchova + Matematika*
 • Chemie + Matematika
 • Informatika + Matematika
 • Německý jazyk a literatura + Matematika**
 • Společenské vědy + Matematika**
 • Tělesná výchova + Matematika*
 • Výtvarná výchova + Matematika*

* U těchto kombinací oborů se přihláška podává na Pedagogické fakultě.

** U těchto kombinací oborů se přihláška podává na Filozofické fakultě.

Poznámka: Studium oborů Fyzika + Matematika, Chemie + Matematika, Informatika + Matematika je možná i v kombinované formě.

 

Seznam předmětů, které budete studovat:

Matematika pro vzdělávání

 

Uplatnění absolventa:

Po absolvování bakalářského studia můžete pokračovat navazujícím magisterským studiem Učitelství matematiky pro střední školy.

Můžete ale také rovnou vstoupit do praxe. Uplatníte se jako asistent učitele, vedoucí kroužků ve volnočasových zařízeních a institucích nebo v orgánech státní správy (odbory školství krajských úřadů, Česká školní inspekce, CERMAT).

 

Informace k přijímacímu řízení:

 • Na obor Matematika pro vzdělávání jsou studenti přijati bez přijímacích zkoušek. Toto ale nemusí platit pro druhý obor ze zvolené kombinace (odkazy na informace o ostatních oborech jsou níže).
 • Počet přijatých studentů není omezen.
 • Obecné informace k přijímacímu řízení na Přírodovědeckou fakultu naleznete zde.
 • Obecné informace k přijímacímu řízení na Pedagogickou fakultu naleznete zde.
 • Obecné informace k přijímacímu řízení na Filozofickou fakultu naleznete zde.
 • Přihlášku ke studiu můžete podat zde.

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: