Otevírá se výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže realizované v zimním semestru akademického roku 2024/2025 v rámci programu ERASMUS+. Vydejte se studovat nebo pracovat do zahraničí!

Přihlášku je možné podat nejpozději 27. 2. 2024

Studenti se do výběrového řízení hlásí prostřednictvím IS/STAG

Podrobné informace na webu PřF UJEP.