Logo JČMF Logo PřF UJEP Logo UJEP

Základy statistiky a zpracování dat

Program kurzu:

  1. Popisná statistika a základní zpracování dat včetně vhodné vizualizace a jejich interpretace, kontingenční tabulky.
  2. Testování hypotéz (přehled, podstata a praktické užití běžně používaných parametrických a neparametrických testů: t-test, párový t-test, dvouvýběrové testy, test dobré shody s daným rozdělením, test nezávislosti v kontingenční tabulce, případně další testy vhodné pro danou praxi).
  3. Zkoumání závislosti dvou a více proměnných (korelace, regresní analýza).
  4. Analýza časových řad (základní pojmy, exponenciální vyrovnání, ARIMA modely).

Program kurzu je možno přizpůsobit požadavkům účastníků.

 

Délka kurzu: 5 čtyřhodinových lekcí (možnost zkrácení či prodloužení kurzu)

Počet účastníků: nejvýše 12

Místo konání kurzu: Přírodovědecká fakulta UJEP, Pasteurova 15, Ústí nad Labem (nebo dle dohody)

Cena kurzu: bude stanovena po upřesnění délky a obsahu kurzu

 

Pro bližší informace kontaktujte tajemnici katedry matematiky Mgr. Lucii Loukotovou.

Kalendář akcí

Vyhledávání

Kontaktní údaje

Adresa:
Pasteurova 3632/15
400 96 Ústí nad Labem
Telefon:
475 28 6683 (sekretariát)
Email:
KMA na sociálních sítích:
facebook linkedin
Mapa: